Znamy inwestycje wod-kan. Czy urząd pozyska środki zewnętrzne?

Po 10 miesiącach urzędowania wójta Jarosława Chodorskiego, mieszkańcy dowiedzieli się, jakie inwestycje wodno-kanalizacyjne zamierza poczynić w Chotomowie i Jabłonnie. Pomysł już jest, tylko czy gmina będzie w stanie pozyskać miliony złotych ze środków zewnętrznych na jego realizację?

Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy, urząd miał przedstawić informacje na temat skanalizowania i zwodociągowania Chotomowa i Jabłonny. Była to już czwarta próba podjęcia tego typu wystąpienia i w porównaniu do poprzednich, przyjęta z umiarkowanym zadowoleniem ze względu na bardziej konkretne – niż wcześniej – informacje.

Wicewójt Marcin Michalski powiedział, że od końca czerwca wykonane następującą prace:
– uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji na ul. Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do Chotomowskiej),
– w trakcie uzyskiwanie pozwolenia na budowę kanalizacji na Osiedlu Hepi w Jabłonnie,
– w trakcie projektowanie kanalizacji w rejonie ul. Jasnej w Chotomowie (ul. Jasna, Partyzantów, Serdeczna, Życzliwa, Gwiaździsta, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Pogodna do Radosnej),
– przygotowanie koncepcji dla zlewni przepompowni Radosna (ul. Promienna, Willowa, Spokojna, Bagienna, część Księżycowej, Słonecznej do Małej),
– przygotowanie koncepcji dla zlewni przepompowni Dobra (ul. Świetlista, Dobra, część Bagiennej do Parkowej),
– przygotowanie koncepcji dla zlewni przepompowni Polna (ul. Partyzantów, Ogrodowa, Polna, Łąkowa, Majowa, Kisielewskiego),
– uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej (Żwirki i Wigury, Okólna, Polna, część Konopnickiej, Kisielewskiego),
– w trakcie projektowanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Piusa, Św. Tomasza z Akwinu, Dolinowa, Kościelna, Tęczowa, część Jasnej, Świetlistej i Dobrej),
– w trakcie projektowanie sieci wodociągowej do Urzędu Gminy,
– w trakcie uzyskiwanie pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody w Chotomowie.

Po prezentacji przyszedł czas na dyskusję. Radni dowiedzieli się m.in że stacja uzdatniania wody zapewni dostawę wody dla Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej. Nie podano jednak konkretnego terminu, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana.

Zwrócono uwagę, że planowana jest budowa ok. 20 kilometrów kanalizacji. – Cel jest szczytny, ale podejrzewam, że będziemy musieli na to przeznaczyć kilka inwestycyjnych budżetów. Skąd weźmiemy pieniądze? – zapytał radny Marek Zieliński.

Urząd będzie starał się pozyskać środki zewnętrzne ze źródeł unijnych bądź krajowych (m.in. PROW). Należy jednak nadmienić, że ich zdobycie nie będzie takie proste. Dlatego też można domniemywać, że realizacja projektów w najbliższych latach będzie zależna od pozyskanych dofinansowań. Sama budowa kanalizacji w rejonie ul. Jasnej będzie kosztować od 5 do 7 milionów złotych.

Jabłonna Dla Mieszkańców