Zima na drogach i chodnikach

Nadejście niskich temperatur spowodowało pogorszenie warunków na drogach. Służby zajmujące się zimowym utrzymaniem chodników, dróg i parkingów są w gotowości. Warto jednak pamiętać o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z uprzątaniem śniegu i lodu oraz o zachowaniu ostrożności na drogach. Jak informuje Urząd Gminy…

Za utrzymanie dróg, chodników i parkingów odpowiedzialni są ich zarządcy.

Zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i chodników pozostających w zarządzie Gminy Jabłonna, na mocy umowy zawartej przez gminę, w sezonie 2018/2019 zajmują się:
– P.P.H.U. ANETKA Aneta Cieślińska – drogi,
– TIP-TOP Władysław Szulc – chodniki i parkingi.

Urząd Gminy Jabłonna uruchomił również numery telefonów, pod które możecie Państwo dzwonić w celu podjęcia interwencji związanych ze stanem nawierzchni dróg i chodników gminnych:
– 605-330-110;
– 667-188-816;
– 22 76 73 385.

Drogi powiatowe – Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Legionowie- 22 7640 513.
Ulice: Kordeckiego, Piusa XI, Partyzantów (Chotomów), Chotomowska (Jabłonna), Klonowa (Boża Wola)

Drogi Wojewódzkie
ul. Modlińska (od Jabłonny- skrzyżowanie z Zegrzyńską do Nowego Dworu Mazowieckiego), Strużańska

Drogi krajowe
Obwodnica Jabłonny (dk 61)

Właściciele nieruchomości również mają obowiązki

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (z 13 września 1996 r. ze zm.) oraz przepisami określonymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Jabłonna, właściciele nieruchomości są zobowiązani do: uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych).

Zadaniem zarządcy drogi jest pozbycie się błota, śniegu i lodu uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Zachowaj ostrożność

Zimą, na oblodzonych czy zaśnieżonych drogach należy zachować szczególną ostrożność. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze. Warto również wymienić opony na zimowe, które zapewnią lepszą przyczepność podczas jazdy w warunkach zimowych.

Źródło: Urząd Gminy