Zapłacił za instalację solarną, której nie będzie mieć

– Trochę wygląda to na chaos w przygotowaniu. Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie jak mieszkańcy będą podchodzić do tego typu inicjatyw w przyszłości – napisał do Urzędu Gminy mieszkaniec, który zdecydował się na udział w projekcie “Słoneczna Jabłonna”. Mimo że zapłacił za instalację solarną, nie zostanie ona zamontowana na dachu jego domu.

Trwa montaż instalacji solarnych na terenie gm. Jabłonna. Jak poinformował wójt, w projekcie “Słoneczna Jabłonna” bierze udział 220 mieszkańców. Niestety część z nich nie będzie mogła liczyć na montaż solarów.

– Na początku zachęcacie Państwo mieszkańców do brania udziału bez podawania głównych kryteriów (montaż od południowej strony, podłączanie pieca do instalacji związanej z solarami na własny koszt itp.), określacie terminy wpłaty pieniędzy, a finalnie okazuje się że jeśli układ dachu jest wschód – zachód nie ma co liczyć na udział w projekcie. Trochę wygląda to na chaos w przygotowaniu. Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie jak mieszkańcy będą podchodzić do tego typu inicjatyw w przyszłości. Proszę również o informację o procedury zwrotu już wpłaconych pieniędzy – pisze na stronie internetowej urzędu pan Przemek.

Urząd tłumaczy się krótkim czasem na realizację projektu: – Szansa na otrzymanie dofinansowania pojawiła się dopiero na początku 2015 roku – w 2010 r. gminny program nie został zakwalifikowany do realizacji ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych RPO WM. Informacja o dofinansowaniu została potwierdzona dopiero w maju bieżącego roku – czytamy.

Gmina informuje, że szczegóły realizacji projektu mogły być określone dopiero po konsultacji z wykonawcą. W ramach kronikarskiego obowiązku należy dodać, że w celu wycofania wpłaty, urząd poprosił mieszkańca o kontakt telefoniczny lub mailowy i złożenie odpowiedniego formularza.

Jabłonna Dla Mieszkańców