ŚRODKI ZEWNĘTRZNE. Wójt przypisuje sobie zasługi innych?

– Czuję się zażenowany przedstawioną informacją na temat środków zewnętrznych pozyskanych w 2015 roku – powiedział do wójta przewodniczący Rady Gminy. Władze gminy przypisują sobie projekty, nad którymi w większości pracowali inni. Wójt Chodorski jeszcze nie aplikował o pieniądze z perspektywy finansowej 2014-2020.

– Osobiście dopilnuję, aby żaden konkurs na dotacje nie uszedł naszej uwadze, bo dzięki środkom unijnym będziemy mogli zrobić dwa razy więcej – obiecywał w programie wyborczym Jarosław Chodorski.

Radni postanowili sprawdzić, jak wójt wywiązuje się z realizacji obietnic wyborczych. Dlatego też na środowej sesji Rady Gminy poproszono J. Chodorskiego o udzielenie informacji na temat składanych przez Urząd Gminy wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych w 2015 roku oraz z jakich programów nasza gmina będzie mogła skorzystać jeszcze w tym roku.

Agnieszka Sobczak z Wydziału Inwestycji – w imieniu wójta Chodorskiego – poinformowała, że perspektywa finansowa 2014-2020 nie jest jeszcze w pełni gotowa i zarząd województwa ogłosił dopiero wstępny harmonogram naborów wniosków. Obecnie gmina analizuje harmonogram i zastanawia się, co jest możliwe do realizacji. Urząd chciałby przygotować odpowiednią dokumentację na następny rok.

W trakcie prezentacji pochwalono się realizacją programów przy wsparciu środków zewnętrznych. Wymieniono “Słoneczną Jabłonnę”, “Budowę systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”, “Przedszkole przy szkole”, “Poprawę bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola” (oświetlenie), “Zieloną Jabłonnę” i zakup wozu strażackiego dla OSP Chotomów.

Niestety urząd przygotował prezentację w sposób nieprofesjonalny. Zebrani w Domu Ogrodnika nie usłyszeli, skąd pochodzą dofinansowania do poszczególnych projektów i tylko przy projekcie “Przedszkole przy szkole” wymieniono wysokość pozyskanych środków finansowych.

Wzburzenie radnych wywołał jednak fakt, że – według nich – za realizację większości przedstawionych projektów był odpowiedzialny kto inny niż obecni włodarze gminy. M.in. oświetlenie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 630 było realizowane jeszcze w poprzedniej kadencji, ponadto to Olga Muniak uzyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości ponad 135.000 zł na “Budowę systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. Również poprzednia wójt rozpoczęła prace nad programem “Słoneczna Jabłonna”.

– Nie chciałabym, żeby gmina podpisywała się pod pozyskaniem środków dla Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, bo o te środki walczyła pani dyrektor Agata Gołowicz. Szkoła wykonała całą pracę i pani dyrektor przekazała urzędowi gotowy dokument – mówiła radna Teresa Gałecka.

Radni byli zawiedzeni prezentacją przygotowaną przez urząd, ponieważ nie dowiedzieli się, o jakie fundusze zamierza starać się wójt Chodorski. Jak zauważył Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy urząd nie pozyskuje środków z funduszy pomocowych (tzw. projektów “miękkich).

– Jest wiele funduszy, do których można było aplikować i nie zrobiliśmy tego. Panie wójcie, jeśli nie stworzy pan działu, który zajmie się w sposób poważny i profesjonalny pozyskiwaniem środków zewnętrznych, to nie zbudujemy przedszkola, szkoły, dróg, oświetlenia, wodociągów czy kanalizacji. Czuję się zażenowany przedstawioną informacją, jeśli chodzi o środki zewnętrzne pozyskane w 2015 roku. Nie pozyskaliśmy żadnych środków przez 9 miesięcy pana bytności jako wójta. Można jedynie podziękować piątej i szóstej kadencji Rady Gminy, bo tylko dzięki nim możemy dzisiaj powiedzieć coś na temat środków zewnętrznych – mówił W. Modzelewski.

J. Chodorski bronił się, że jeszcze nie ogłoszono konkursów w związku z perspektywą finansową 2014-2020, dlatego urząd może jedynie powoli przygotowywać się do ubiegania się o środki zewnętrzne. Wójt poinformował także, że tylko dzięki pracy obecnych włodarzy, udało się pozyskać pieniądze na instalacje solarne w ramach “Słonecznej Jabłonny”.

Jabłonna Dla Mieszkańców