Zamontowano kilkanaście kamer na obwodnicy

Około 350.000 złotych wynosi koszt zakupu i instalacji kamer rejestrujących przejazd samochodów na czerwonym świetle na jabłonowskiej obwodnicy. Odbiór urządzeń rozpocznie się po 18 maja.

Generalny Inspektorat Transportu Drogowego zakupił 20 zestawów do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle. Jeden z nich już został zamontowany na obwodnicy Jabłonny. Jak udało się nam ustalić, jego odbiór nastąpi po 18 maja. Uruchomiony zostanie zatem już niedługo.

– Urządzenia te będą, obok fotoradarów, urządzeń do pomiaru średniej prędkości oraz urządzeń mobilnych, jednym z elementów składowych systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym działającego pod egidą Inspekcji Transportu Drogowego. Należy przy tym podkreślić, iż rejestratory wjazdu na czerwonym świetle będą stanowiły uzupełnienie zasadniczej sieci fotoradarów, stanowiącej główny element całego systemu – informuje Wydział Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Kilkanaście żółtych kamer będzie odnotowywać łamanie przepisów przez kierowców wjeżdżających na skrzyżowanie w czasie, kiedy jest to zabronione. Nieuważni kierowcy będą musieli liczyć się z mandatami karnymi i 6 punktami karnymi.

Jabłonna Dla Mieszkańców