Sekretarz na chorobowym. Jest następca?

Od kilku miesięcy wójt Jabłonny musi sobie radzić bez pomocy sekretarza. Grażyna Woźnicka nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy zastąpi ją kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami?

Formalnie funkcję sekretarza nadal pełni G. Woźnicka, ale ta już od kilku miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jak poinformował nas Urząd Gminy, termin zwolnienia lekarskiego G. Woźnickiej mija wraz z końcem maja.

Od kiedy obecna sekretarz nie pojawia się w urzędzie, nieoficjalnie mówi się, że wójt Chodorski poszukuje osoby, która ma objąć wspomniane stanowisko. Jeszcze zimą w kuluarowych rozmowach twierdzono, że duże szanse na nową pracę ma urzędniczka z Serocka. Taka pojawiła się niedawno w jabłonowskim urzędzie. Joanna Gwadera (na zdjęciu – red.) od 1 maja pracuje jednak nie jako sekretarz, a kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Z naszych informacji wynika jednak, że toczą się nieoficjalne rozmowy w sprawie jej przyszłości. Zapytaliśmy zatem wójta, czy bierze pod uwagę powierzenie jej funkcji sekretarza. Poprosiliśmy również, by odpowiedź ograniczyła się do jednego słowa: „tak” lub „nie”.

– W tym momencie nie będę komentował spraw kadrowych związanych z funkcją sekretarza gminy – odpowiedział J. Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców