Wydzielono obwód szkolny dla nowej podstawówki

1 września pierwszoklasiści z terenu Dąbrowy Chotomowskiej i części Chotomowa rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie. Teraz mieści się tam gimnazjum, które jednak w najbliższych latach zostanie wygaszone. Jakie zmiany czekają uczniów obecnych podstawówek z Jabłonny i Chotomowa?

Reforma systemu oświaty dotknęła również gm. Jabłonna. Podczas lutowej sesji Rady Gminy podjęto ważne decyzje w sprawie edukacji najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Od nowego roku szkolnego w Chotomowie będą funkcjonować dwie szkoły podstawowe: SP nr 1 im. Stefana Krasińskiego i SP nr 2 im. Orła Białego, natomiast w Jabłonnie SP im. Armii Krajowej.

Nowe obwody szkolne będą dotyczyć jedynie szkół z terenu Chotomowa. Z obwodu SP nr 1 im. Stefana Krasińskiego zostały wydzielone Dąbrowa Chotomowska oraz ul. Akacjowa, Baśniowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czarodzieja, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Żeligowskiego, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Krótka, Leszczynowa Leśna, Lipowa, Kordeckiego, Partyzantów od Ronda Piłsudskiego w kieruku granic z Legionowem, Poprzeczna, Przechodnia, Rajska, Sosnowa, Spacerowa, Sporna, Strażacka, Szumiący Las, Świerkowa, Rondo Piłsudskiego, Wąska, Wileńska, Wspólna, Wypoczynkowa i Złota. Wymienione ulice utworzą nowy obwód szkolny dla SP nr 2 im. Orła Białego.

Nowe obwody szkolne w gm. Jabłonna (fot. Urząd Gminy)

Nowa rejonizacja jest obowiązkowa dla przyszłych pierwszoklasistów. Z kolei przyszli 4-klasiści oraz 7-klasiści zdecydują, czy chcą przenieść się do budynku obecnego gimnazjum czy pozostać w CEKS. W związku z tym, że przeniesienia nie są obowiązkowe dla starszych dzieci, tak naprawdę nie wiadomo, ile klas IV i VII powstanie w nowej podstawówce. Gmina planuje utworzyć po 2 oddziały w tych klasach, jednakże opierała się tylko na anonimowych ankietach. Jeśli okaże się, że chętnych będzie więcej, wtedy o przyjęciu będzie decydować lista rankingowa. Jeżeli za mało, wtedy CEKS będzie jeszcze bardziej obciążony uczniami.

Docelowo w roku szkolnym 2019/2020 w SP w Jabłonnie ma funkcjonować 48 oddziałów szkolnych, w SP nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 32, a w SP nr 2 im. Orła białego 16. Do czasu wygaszenia gimnazjum, uczniowie tej placówki będą uczyć się w dotychczasowym budynku.

Jabłonna Dla Mieszkańców