Wójt przypomina o podatkach. Zła sytuacja przedsiębiorców

– Płatności z tytułu podatków i opłat oraz innych zobowiązań na rzecz Gminy Jabłonna można dokonywać przez internet, na indywidualne konta zgodnie z właściwymi decyzjami, zawiadomieniami bądź fakturami – przypomina mieszkańcom i przedsiębiorcom wójt Jarosław Chodorski. W tym samym czasie wielu przedsiębiorców martwi się o brak klientów.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, interesanci mają bardzo utrudniony dostęp do Urzędu Gminy. Ich obsługa odbywa się tylko telefonicznie, drogą elektroniczną lub przez skrzynkę podawczą ePUAP.  Wójt martwi się o terminowe płatności z tytułu podatków lokalnych, opłat i innych zobowiązań. Z tego powodu zachęca mieszkańców i przedsiębiorców do wykonywania płatności przez internet.

Firmy tracą klientów

Panująca pandemia koronawirusa odbija piętno również na działalności firm z terenu gm. Jabłonna. Część z nich przeszła na pracę zdalną, inne nie pracują prawie w ogóle ze względu na brak zleceń.

– Jesteśmy małą rodzinną firmą, której działalność skupiała się głównie na dostarczaniu słodkości do warszawskich restauracji. W obecnej sytuacji, gdy zamknięte są restauracje zostaliśmy praktycznie bez zamówień i bez pracy – pisze mieszkaniec Bożej Woli.

– Mamy problem z uzyskaniem produktów potrzebnych do naszej działalności. Ceny skoczyły, niektórych towarów brakuje. Nie wiem, co będzie za miesiąc albo dwa – dodaje przedsiębiorca z Jabłonny.

Przedsiębiorcy z terenu gm. Jabłonna nie ukrywają, że pandemia z pewnością odbije się na ich finansach. Przyznają również, że liczą na pomoc Urzędu Gminy np. w zakresie umorzenia podatków.

Czy gm. Jabłonna stać na to?

Problemem może być jednak sytuacja finansowa gm. Jabłonna, która swoje dochody opiera na środkach finansowych pochodzących m.in. z podatków lokalnych. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w przyszłym roku zadłużenie gminy wyniesie 91.535.000 zł.

– Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku planowana jest na kwotę 68.008.000 zł i zwiększy się do kwoty 91.535.000 w roku 2021 (około 68% zadłużenia). Dane te wskazują na konieczność prowadzenia dużej dyscypliny finansów, ażeby nie utracić płynności finansowej i możliwości spłaty długu – czytamy w uzasadnieniu do WPF przygotowanym  przez Urząd Gminy Jabłonna.

Niższe dochody z podatków mogłyby bowiem doprowadzić do utraty płynności finansowej gminy i możliwości spłaty planowanego długu.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Podatki pójdą w górę. Można je pokryć z 500+