Podatki pójdą w górę. Można je pokryć z 500+

Radni postanowili sięgnąć do kieszeni mieszkańców i podczas ostatniej sesji podjęli uchwałę o podwyżce stawek podatku od nieruchomości. – Jeżeli chodzi o mieszkańców, korzystają z różnych dodatków. Chociażby z 500+ i innych kart seniora – tłumaczył decyzję o podwyżce wysokości podatków wiceprzewodniczący rady Radomir Czauderna.

Podczas listopadowej sesji Rady Gminy zdecydowano po podwyższeniu wysokości podatków lokalnych na 2020 rok. Podatek od nieruchomości zwiększy się o 5 groszy z 0,70 zł do 0,75 zł za metr kwadratowy dla budynków mieszkalnych i o 7 groszy z 0,33 zł do 0,40 zł za metr kwadratowy dla gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego).

„Za” podwyżką zagłosowało 10 radnych: Radomir Czauderna, Hanna Grzelak, Aneta Mrozek, Wojciech Nowosiński, Adam Piątkowski, Tomasz Rybałko, Artur Szymkowski, Mirosław Urbański, Witold Urbański i Tomasz Wodzyński. „Przeciwko” było 5 radnych: Joanna Doktor, Dorota Kobus, Katarzyna Lulis-Rzeszut, Bogumiła Majewska i Witold Modzelewski.

Masz 500+, więc możesz płacić

Pewien niesmak wywołała wypowiedź wiceprzewodniczącego rady Radomira Czauderna, który podczas dyskusji dot. podwyżki podatków, zauważył, że: „jeżeli chodzi o mieszkańców, korzystają z różnych dodatków. Chociażby z 500+ i innych kart seniora”. Spotkało się to z reakcją wiceprzewodniczącej rady Joanny Doktor.

– Przepraszam bardzo, ale 500+ nie wszyscy otrzymują. Jest ogromna rzesza emerytów, którzy niekoniecznie mają średnią krajowa w swoim uposażeniu, ale mają najniższe emerytury – zauważyła Joanna Doktor.

Skarbnik: urząd nie wnioskował

Okazuje się, że inicjatorami podniesienia podatków byli radni, a nie Urząd Gminy. Projekt uchwały złożony przez urzędników, poza zniesieniem preferencji w zakresie działalności gospodarczej związanej z polami golfowymi, nie zawierał zwiększenia podatków. Skarbnik Marta Wojtachnio przyznała, że zwiększone środki będą wspomagać budżet gm. Jabłonna i działalność bieżące, ale urząd wnioskował o zachowanie stawek na dotychczasowym poziomie.

– Ta symulacja, która była przedstawiona przez panią skarbnik na Komisji Rozwoju, wydaje się, że była symulacją przemyślaną. Pani skarbnik nie była zaskoczona i nie robiła tego przy nas na komisji, tylko miała to przeanalizowane i my wtedy świadomie wnioskowaliśmy odnośnie podniesienia podatku – stwierdził Witold Urbański, przewodniczący Komisji Rozwoju.

Na co pójdą pieniądze?

Podczas dyskusji radni w większości tłumaczyli, że dodatkowe środki z podatków można będzie przeznaczyć na inwestycje na terenie gm. Jabłonna. Radna Aneta Mrozek zauważyła również, że w trakcie jednej z komisji rozmawiano, że te pieniądze byłyby doskonałym startem na rozpoczęcie działalności gminnej spółki. Zgodnie z wyliczeniami skarbnika, dzięki podwyżce podatków dochody gminy zwiększą się w 2020 roku o ok. 439 tys. zł. Z kolei kapitał zakładowy spółki wyniesie 500 tys. zł.

– Nie uważam decyzji moich koleżanek i kolegów radnych odnośnie podniesienia podatków za słuszną. Nie wszystkich na to stać. Za chwilę zdrożeją śmieci, artykuły żywieniowe, wszystko… Jako Rada Gminy znajdźmy oszczędności w budżecie. Za chwilę będziecie państwo opiniowali budżet na następny rok i znajdźcie tam te 439 tys. zł. Znalezienie takiej kwoty w 100 mln zł budżetu nie wymaga większego wysiłku. Nie podnośmy tych podatków – zwrócił się do Rady Gminy radny Witold Modzelewski.