Wodociąg i kanalizacja budowane z obligacji

Wójt przedstawił projekt budżetu na 2017 rok. Zakłada on deficyt w wysokości blisko 19 milionów złotych. Inwestycje wodno-kanalizacyjne mają zostać sfinansowane przy pomocy emitowanych przez gminę papierów wartościowych, czyli obligacji. Nie wiadomo co ze środkami unijnymi.

Podczas najbliższej sesji radni będą głosować nad uchwałą budżetową na 2017 rok. Już w listopadzie Jarosław Chodorski przedstawił im projekt budżetu, który zakłada, że w przyszłym roku dochody wyniosą 81.045.672 zł, a wydatki – 99.789.919 zł. Deficyt planowany jest na kwotę 18.744.247 zł i ma zostać sfinansowany ze sprzedaży wypuszczonych przez gminę obligacji.

Spośród inwestycji, gmina zamierza przeznaczyć największe środki na te związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnych. Na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej planuje się 6.033.000 zł, natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę systemu gospodarki ściekowej 13.318.000. Urząd proponuje pokryć niemalże całość tych wydatków poprzez sprzedaż obligacji. Nadal nie wiadomo, czy wspomniane inwestycje będą finansowane również z programów unijnych.

Między innymi co jeszcze chce w 2017 roku zrealizować gmina?
– przebudowa skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonnie (270.000 zł)
– projekt i budowa ul. Dereniowej w Jabłonnie (40.000 zł)
– budowa łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie (700.000 zł)
– projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie (40.000 zł)
– projekt i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonnie (270.000 zł)
– modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (200.000 zł)
– projekt i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie (100.000 zł)
– dokumentacja i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 metrów (90.000 zł)
– wykonanie projektu i budowa tras rowerowych (100.000 zł)
– budowa kontenerów mieszkalnych na terenie gminy (200.000 zł)
– rozpoczęcie budowy hali sportowej i przebudowa dachu w CEKS (445.000 zł)
– projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy (296.000 zł)
– termomodernizacja budynków (250.000 zł)

Jabłonna Dla Mieszkańców