Wiwat Maj, Trzeci Maj!

228 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja. Pierwszą w Europie i drugą na świecie. Na pamiątkę tych wydarzeń w całej Polsce powiewają biało-czerwone flagi. Wielu mieszkańców gm. Jabłonna wybiera się dziś na defiladę, która o godz. 14.00 przejdzie przez Wisłostradę.

Konstytucja 3 Maja była zwieńczeniem prób naprawy państwa podległego wcześniej oligarchom, niepotrafiącego bronić słabszych i stawić czoła silniejszym. 3 maja 1971 roku utworzono nowoczesny rząd i stworzono instytucje, które pozwalały naszemu państwu działać sprawnie.

Na terenie naszej gminy już od kilku dni powiewają tysiące biało-czerwonych flag. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Kolory biały i czerwony oficjalnie uznano za barwy narodowe już 3 maja 1972 roku. Wynikają one z herbu Polski, którym jest biały orzeł na czerwonym tle.

Dziś o godz. 14.00 na warszawskiej Wisłostradzie odbędzie się defilada „Silni w sojuszach”. Wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły przejdzie ponad dwa tysiące żołnierzy i przejedzie ponad 200 pojazdów. Uczestniczy wydarzenia zobaczą również ponad 80 samolotów. Parada wojskowa i służb mundurowych oraz przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 14.00 na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z ulicą Karową.

Oprócz żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych, w defiladzie udział wezmą funkcjonariusze polskiej Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, ale także Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej. Defilada w dniu Święta Narodowego 3 Maja ma nawiązywać do tradycji międzywojennych.

Podczas dzisiejszego święta dochodzi również do skandalicznych sytuacji. Są to jednak marginalne przypadki. Na jednej z internetowych grup mieszkańców gm. Jabłonna usuwane są komentarze o charakterze patriotycznym.