Wiemy, ile zarabia zastępca wójta

Ujawniamy wysokość wynagrodzenia, które będzie otrzymywał zastępca wójta Jabłonny. Na pensję Marcina Michalskiego składa się m.in. maksymalny dodatek specjalny.

Jak udało się nam dowiedzieć, zastępca Jarosława Chodorskiego będzie inkasował miesięcznie przynajmniej 9.184 zł. Na tę sumę składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.800 zł oraz dodatek funkcyjny – 1.760 zł i maksymalny dodatek specjalny – 2.624 zł. Wicewójtowi przysługuje także tzw. “trzynastka”, pracodawca może też przyznać swojemu zastępcy nagrody, jeżeli uzna to za stosowne.

M. Michalski został zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Do jego obowiązków należą: wykonywanie zadań powierzonych mu przez wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami oraz współpraca z komisja Rady Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

Zapytaliśmy wójta, dlaczego zdecydował się powołać na stanowisko zastępcy akurat M. Michalskiego. – Ze względu na wiedzę i dotychczasowe doświadczenie, które zbieżne jest z priorytetami tej kadencji samorządu – otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy.

Nowy wicewójt do tej pory pracował w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko-Babice i odpowiadał za projekt dotyczący uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Rodzi się zatem pytanie, czy M. Michalski z racji wąskiej specjalizacji będzie pomocny wójtowi Chodorskiemu – który jest samorządowym nowicjuszem – np. w sprawach związanych z inwestycjami drogowymi, edukacją, sportem, kulturą, bezpieczeństwem czy zdrowiem?

– Specjalizacja zastępcy wójta nie będzie przeszkodą w pełnieniu przez niego innych obowiązków – zapewnia gmina.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy