W Jabłonnie uchwała nie musi być logiczna

– Wojewoda nie kontroluje celowości, gospodarności czy rzetelności danej uchwały – informuje zespół prasowy wojewody mazowieckiego. Mimo że nie wiadomo, czy radni wyrazili zgodę czy jednak nie na zakup nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej w Jabłonnie, gmina wyemituje obligacje komunalne, które pokryją ogromny wydatek.

Podczas ostatniej sesji Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy przyznał, że nie jest pewny czy uchwała dotycząca zakupu nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej jest ważna. Jego obawy były spowodowane tym, że radni głosowali nad – przygotowaną w projekcie przez gminę – formułą „wyraża się zgodę lub nie wyraża się zgody na nabycie nieruchomości”. Podobne wątpliwości miał przy kolejnej uchwale, gdzie jej inicjator znowu przygotował identyczną, nielogiczną treść.

– Panie mecenasie, wyraziłem zgodę czy nie? To jest skomplikowana sytuacja, ponieważ moim zdaniem uchwała nie została podjęta – mówił W. Modzelewski.
Przewodniczący rady zastanawiał się, czy odczytując zdanie „wyraża się zgodę lub nie wyraża się zgody”, gmina w przyszłości nie będzie miała z tego tytułu konsekwencji prawnych. – Ryzyko jest minimalne – ocenił radca prawny.

Niemniej Joanna Gwadera, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przychyliła się do zdania W. Modzelewskiego, że wspomniany zapis praktykowany w jabłonowskich uchwałach budzi wątpliwości. Po tym stwierdzeniu radni już procedowali projekty z formułą, że jedynie „wyraża się zgodę”.

Jak okazuje się, i radni i wójt jednak nie musieli obawiać się o dotąd przyjmowany brak logiki w procedowaniu niektórych uchwał. Powód? Wojewoda nie kontroluje celowości, gospodarności i rzetelności uchwał. Jedynym kryterium kontroli, jak podaje zespół prasowy wojewody, jest ich legalność.

– Wojewoda sprawdza zatem, czy dana uchwała nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów. Analiza formalno-prawna dokumentu nie wykazała naruszenia prawa. Z protokołu sesji rady wynika, że uchwała została przyjęta 10 głosami w głosowaniu jawnym imiennym (przy jednym głosie przeciwnym oraz 4 głosach wstrzymujących się – czytamy w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego na temat zakupu nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej.

W dalszym ciągu nie wiedzieliśmy jednak, czy radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości czy jednak nie. Urząd Wojewódzki również, ponieważ nie był w stanie wyjaśnić nam tej kwestii.

Takich wątpliwości nie miał za to Urząd Gminy, który na ostatnią sesję przygotował uchwałę dotyczącą emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 mln zł. Z tej kwoty 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na zakup nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej, natomiast 0,5 mln na nowy samochód dla OSP Chotomów. Radni większością głosów podjęli uchwałę, gmina będzie musiała zatem wykupić warte 2 mln zł obligacje w latach 2016-2018.

Jabłonna Dla Mieszkańców