Szatnia młodych piłkarzy jak XIX-wieczna suterena

Rodzice dzieci i zawodników Wisły Jabłonna wystosowali list otwarty do wójta Jarosława Chodorskiego i przewodniczącego Rady Gminy Witolda Modzelewskiego. Domagają się wygospodarowania środków budżetowych na remont szatni Wisły Jabłonna, a także wypracowania przez gminę jasnej strategii rozwoju sportu amatorskiego uwzględniającej olbrzymią rolę społeczną w obszarze rozwoju dzieci i młodzieży. Zachęcamy do przeczytania całego listu.

Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Panie Przewodniczący,

w imieniu Zawodników, Rodziców dzieci oraz Kibiców klubu KS Wisła Jabłonna apelujemy i prosimy o interwencję w sprawie remontu i/lub zapewnienia godnych warunków korzystania z szatni, sanitariatów i pryszniców, które aktualnie mieszczą się na tyłach budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą do Władz Gminy (ustnie, e-mailowo, przez portal jablonna.pl) o dokonanie prac remontowych pomieszczeń użytkowanych przez KS Wisła Jabłonna. Za każdym razem otrzymywaliśmy zapewnienie, iż remont szatni, pryszniców, toalety będzie realizowany przy okazji remontu GCKiS.

Niestety zapowiedzi nie przekuły się w fakty. Remont GCKiS został ukończony, a pomieszczenia użytkowane przez KS Wisła Jabłonna w dalszym ciągu nie spełniają warunków sanitarnych umożliwiających zachowanie właściwej higieny po treningach i meczach. (Załączamy dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan pomieszczeń).

Pragniemy przypomnieć, że szatnie i toaleta są użytkowane przez dzieci w wieku szkolnym, zawodników drużyny seniorskiej, a także gości przybywających na rozgrywki piłki nożnej z wielu miejscowości województwa mazowieckiego. Opinia o naszej Gminie wyrażana przez drużyny przyjeżdżające nie nadaje się do zamieszczenia w ramach Listu Otwartego (nie należy klasyfikować tych opinii w kategoriach laurki).

My rodzice, jeździmy z naszym Klubem na zawody do wielu miejscowości i z zazdrością patrzymy na obiekty sportowe będące dumą lokalnych społeczności, z których można korzystać bez obawy o stan zdrowia.

W takich miejscowościach jak Rząśnik, Jadów, Pomiechówek, Krubin, Załubice i wiele innych samorządy wspierają lokalne Kluby. O ile bardzo poprawiła się baza obiektów sportowych (boisko trawiaste, orlik, hala) to niestety w Jabłonnie szatnia klubowa przypomina suterenę w XIX-wiecznej kamienicy czynszowej, a hala sportowa w okresie zimowym jest łatwiej dostępna dla klubów spoza gminy niż dla „miejscowych chłopaków”. To bardzo przykre dla nas podatników (mieszkańców), wyborców. Może najwyższy czas to zmienić?

Uwzględniając, troskę o rozwój naszych dzieci i sportu amatorskiego na terenie Gminy Jabłonna (pełniącego rolę naturalnego muru przed patologią szerzącą się wśród nastolatków), a także naszą obawę przed skutkami ewentualnych wypadków spowodowanych korzystaniem z pomieszczeń, które w naszej ocenie nie spełniają standardów sanitarnych, domagamy się wygospodarowania środków budżetowych na remont szatni KS Wisła Jabłonna, a także wypracowania przez Gminę jasnej strategii rozwoju sportu amatorskiego uwzględniającej olbrzymią rolę społeczną w obszarze rozwoju dzieci i młodzieży.

Kończąc liczymy na umożliwienie wymiany opinii z Panem Wójtem i Panem Przewodniczącym Rady Gminy w trakcie spotkania z rodzicami zawodników w siedzibie Klubu Sportowego Wisła Jabłonna.

Do listu dołączam dwie listy (łącznie 42 osoby), z podpisami osób popierających niniejszy list.