Nowy kurator oświaty prześwietli Akcję Zima 2016

Minister edukacji narodowej powołał nowego kuratora oświaty. Teraz sprawą braku zgłoszenia Akcji Zima 2016 przez Urząd Gminy zajmie się Aurelia Michałowska. Kuratorium o akcji dowiedziało się dopiero po jej zakończeniu.

A. Michałowska została powołana przez ministra edukacji narodowej, Annę Zalewską na stanowisko mazowieckiego kuratora oświaty. Zastąpiła dotychczasowego kuratora, Dorotę Sokołowską. Nowy kurator został wyłoniony w drodze konkursu.

Przed objęciem stanowiska kuratora, A. Michałowska przez 8 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. Jest nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem pracy, posiada II stopień specjalizacji zawodowej. W latach 2007-2009 była zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Radomia. Wcześniej była związana z Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator radomskiej delegatury.

Urząd Wojewódzki poinformował nas, że otrzymał pismo od Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie, gdzie zawarto informacje o nieprawidłowościach związanych z organizacją opieki nad uczniami podczas ferii zimowych.

– Sprawę przekazano Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, ma zostać wyjaśniona w ramach jego kompetencji, o czym została poinformowana również Rada – przekazał nam zespół prasowy wojewody.

Albert Stoma, mazowiecki wicekurator oświaty potwierdza, że do Kuratorium Oświaty nie wypłynęło papierowe zgłoszenie wypoczynku organizowanego przez Urząd Gminy. Nie było również takiego zgłoszenia w wersji elektronicznej. W związku z tym, że Kuratorium Oświaty dowiedziało się o Akcji Zima 2016 dopiero po jej zakończeniu, nie mogło dokonać kontroli wypoczynku w trakcie trwania ferii w szkole.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Wojewódzki