„Szanowny Radny zanim zagłosujesz – przeczytaj”

Na adres elektroniczny naszej redakcji wpłynął e-mail od mieszkanki Jabłonny, która zwróciła się do radnych z terenu jej miejscowości. Mieszkanka apeluje, żeby radni dokładnie przyjrzeli się projektowi przyszłorocznego budżetu i dopiero potem głosowali. Zapraszamy do lektury.

Szanowny Radny zanim zagłosujesz – przeczytaj

Już wkrótce głosowanie nad budżetem na 2017 rok. Należy mieć nadzieję, że Radni zapoznają się z  jego treścią, zanim będą głosować. Już obecnie można się z projektem budżetu zapoznać na BIP naszej gminy. Zdaję sobie sprawę, że przeczytanie kilkudziesięciu stron nie jest wymarzoną lekturą, ale niestety Szanowni Radni to jest Wasz obowiązek. Na dowód, że Wasi wyborcy nie pozostawiają Was samych w tej „mozolnej” pracy, kilka ciekawostek z tego projektu.

dane-jablonna

1. Wzrost wynagrodzeń, w tym w Urzędzie Gminy ( w samym urzędzie w stosunku do 2016 roku wzrost o kilkaset tysięcy złotych).

2. Zakup samochodu na potrzeby gminy (są już dwa, ma być trzeci).

3. „Zawrotna” kwota na inwestycje i wydatki majątkowe ze środków własnych (w 2016 roku było pierwotnie 5 832 252 zł i w ciągu roku wzrosło, w projekcie na 2017 rok jest 4 800 405 zł).

4. Radykalny wzrost kosztów budowy łącznika Szarych Szeregów z ul. Zegrzyńską.

5. Brak szczegółowego wskazania, które drogi będą modernizowane w ramach programu gospodarki niskoemisyjne (rozdział 60016 projektu budżetu) oraz gdzie będzie projektowane i wykonywane oświetlenie (rozdział 90015 projektu budżetu). Na podstawie dyskusji nad budżetem roku bieżącego, myślałam, że już takich uogólnień nie będzie. Uogólnienia takie zawsze będą powodować podejrzenia, że np. tam zostaną wykonane inwestycje, gdzie mieszkańcy i radni nie krytykują wójta.

Mam nadzieję (a może po raz kolejny się łudzę), że Radni zachęceni powyższymi ciekawostkami zapoznają się z projektem budżetu szczegółowo i będą aktywnie uczestniczyć w dyskusji podczas jego zatwierdzania. Ze zniecierpliwieniem będę oczekiwać na retransmisję z sesji, na której uchwalanie budżetu będzie procesowane. Oby tylko nie popsuła się kamera.

Radni Jabłonny, Panowie: Chojnacki, Krajewski, Kowalik, Nowosiński, Szymkowski, Wodzyński i Zieliński niech się na Was nie zawiodę. Myślę, że to jest marzenie także innych mieszkańców naszej miejscowości. Globalne myślenie pozostawcie Wójtowi. Wójt co prawda nie opracował planu rozwoju gminy na kolejne kilka lat, w którym globalne myślenie znalazłoby odzwierciedlenie, ale może o tym myśli, choć w projekcie budżetu tego nie widać.

Mieszkanka Jabłonny
(Nazwisko i adres do wiadomości redakcji)