Sołtys Rajszewa: ludzie pytają, kiedy zaczniecie u nas inwestować

– Mieszkając za lasem, we wsiach zachodnich, mamy wrażenie, że Chotomów jest przeinwestowany, Jabłonna jest niedoinwestowana, a o nas zapomnieliście – zwrócił się do radnych i wójta Marek Sarnowski. Sołtys Rajszewa poprosił o rozważenie możliwości budowy we wsiach zachodnich szkoły podstawowej i filii ośrodka zdrowia.

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy debatowano nad stanem jabłonowskiego samorządu. Głos w dyskusji postanowił zabrać również sołtys Rajszewa, który odniósł się m.in. do kwestii inwestycji we wsiach zachodnich.

– Aktywność inwestycyjna jest u nas widoczna szczególnie przed wyborami. Pamiętam jak pani wójt Muniak zbudowała chodnik wzdłuż ul. Modlińskiej i następnie oświetlenie, które stało 2-3 tygodnie, a może nawet dłużej i nie było włączone. Światła zostały uruchomione w sobotę wieczorem, kiedy następnego dnia były wybory (samorządowe – red.). – mówił Marek Sarnowski.

Sołtys dodał, że podobna sytuacja miała miejsce również za czasów wójta Jarosława Chodorskiego. Najwięcej inwestycji, zdaniem sołtysa, wykonano w tej okolicy rok przed ostatnimi wyborami samorządowymi.

Po wyborach mniej inwestycji

Sołtys stwierdził, że nie licząc budowy ścieżki rowerowej oraz oświetlenia przystanków i przejść dla pieszych, w 2019 roku w Rajszewie jedynie utwardzono 3 drogi, ogrodzono cmentarz oraz ustawiono używaną wiatę przystankową. Z kolei w tym roku nadal nie wiadomo, jakie inwestycje w Rajszewie zostaną zrealizowane, a jakie będą odłożone na na później. – Ludzie pytają się, kiedy zaczniecie u nas inwestować? Cytuję, czy tylko znowu Chotomów? – kontynuował sołtys.

Potrzeba budowy szkoły i punktu medycznego

Marek Sarnowski poprosił wójta i radnych o rozważenie możliwości powstania we wsiach zachodnich szkoły. Zwrócił uwagę, że obecnie w Chotomowie funkcjonują 2 szkoły, natomiast w Jabłonnie 1.

– Zastanówcie się państwo nad budową szkoły we wsiach zachodnich. Nie mówię, że od razu… Może najpierw warto pomyśleć o zakupie działki, a potem w perspektywie kolejnych lat być może uda się coś zbudować – mówił Marek Sarnowski.

Sołtys zauważył również, że we wsiach zachodnich mieszka dużo starszych osób i w związku z tym należałoby pomyśleć nad powstaniem filii ośrodka zdrowia w tej części gm. Jabłonna.

Fot. Screen/Urząd Gminy