Sołectwa będą inwestować w 2016 roku

Jesienią mieszkańcy gm. Jabłonna zdecydowali na co zostaną przeznaczone przyszłoroczne fundusze sołeckie. Co sołectwa wykonają za 213.089 złotych w 2016 roku? O tym w artykule.

Boża Wola:
– 17.815 zł: remont pomieszczeń budynku klubu
– 1.000 zł: pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej

Chotomów:
– 10.000 zł: rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie
– 1.890 zł: dofinansowanie imprez plenerowych
– 20.000 zł: rozbudowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką)

Dąbrowa Chotomowska:
– 1.000 zł: pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej
– 20.159 zł: doposażenie placu zabaw – miejsca spotkań mieszkańców
– 7.000 zł: zakup wzmacniacza i rzutnika

Jabłonna:
– 2.000 zł: pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej
– 3.000 zł: zakup ławek i stołów na potrzeby mieszkańców
– 26.890 zł: zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie

Janówek Drugi:
– 1.000 zł: pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej
– 11.118 zł: zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką)

Rajszew:
– 1.000 zł: pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej
– 22.694 zł: budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie

Suchocin:
– 1.000 zł: pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej
– 3.500 zł: wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie
– 9.372 zł: doposażenie placu zabaw – miejsca spotkań mieszkańców

Skierdy:
– 1.000 zł: pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej
– 30.890 zł: budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach

Trzciany:
– 12.629 zł: wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach

Wólka Górska:
– 8.132 zł: wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej

Jabłonna Dla Mieszkańców