Przez sól usychają jałowce

Na jednej z posesji w Jabłonnie usycha 55 jałowców. Powód? Firma odśnieżająca sypała zimą sól na wysokości 1 metra na ogrodzenia i jałowce. Urząd unika odpowiedzi w sprawie obumierających iglaków i żąda od naszego dziennikarza przedstawienia… pełnomocnictwa od właścicieli nieruchomości.

Na początku maja właściciele jednej z nieruchomości w Jabłonnie poinformowali nas, że zimą firma odpowiedzialna za zimowe odśnieżanie dróg sypała sól na wysokość około 1 metra, przez co ta dostawała się do znajdujących na ich posesji jałowców. Nadmierne nagromadzenie soli doprowadziło do tego, że iglaki zaczęły zamierać i usychać. Właściciele jałowców stwierdzili, że byli w Urzędzie Gminy, aby wyjaśnić sprawę, ale poza ustną rozmową, nic nie zostało zrobione, żeby naprawić szkodę. Małżeństwo nie wykluczyło, że wystąpi na drogę sądową w związku ze zniszczeniem 15-letnich jałowców.

Nasz dziennikarz wystosował następujące pytania do urzędu:

– Czy urząd odkupi jałowce bądź przekaże środki jako rekompensatę za szkodę? Jaka będzie to wysokość i kiedy środki zostaną wypłacone? Jeżeli nie, to dlaczego?

– Czy gmina przeprosi właścicieli posesji za szkodę?

– Dlaczego sól była sypana na jałowce?

Merytorycznej odpowiedzi niestety nie uzyskaliśmy.

– Wzywam Pana do uzupełnienia braków formalnych w/w pisma w terminie 7 dni od dnia odebrania niniejszego wezwania, poprzez przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego Panu przez właścicieli wzmiankowanej nieruchomości. Nieusunięci wskazanych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania – informuje Urszula Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Jak widać, w Urzędzie Gminy Jabłonna zarządzanym przez wójta Jarosława Chodorskiego pytania zadawane przez prasę nie są mile widziane.

Jabłonna Dla Mieszkańców