Śmieciowy kryzys zażegnany

Pod koniec lipca firma odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych z terenu gm. Jabłonna, wypowiedziała umowę. Przez parę dni wykonawca nie wywoził śmieci. Urząd Gminy postanowił ratować się zleceniem z wolnej ręki.

Pod koniec października informowaliśmy, że gm. Jabłonna pracuje nad nową umową na odbiór opadów komunalnych. Pisaliśmy również, że najtańsza firma znacząco podniosła koszty, przez co mieszkańcy naszej gminy prawdopodobnie będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Początkowo jabłonowski urząd bagatelizował doniesienia prasowe.

– W związku z pojawieniem się informacji o podniesieniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Urząd Gminy Jabłonna informuje, że nie zamierza podnosić obecnie obowiązujących stawek opłat – poinformował jeszcze tego samego dnia Urząd Gminy.

Trzy tygodnie później Urząd Gminy opublikował ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zlecenia z wolnej ręki. Wicewójt Marcin Michalski stwierdził, że Konsorcjum firm Partner Sp. Z o. o. oraz Partner Dariusz Apelski 23 lipca złożyło wypowiedzenie i zgodnie z nim dotychczasowa umowa na odbiór odpadów miała przestać obowiązywać 24 listopada. Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotną umową wywóz śmieci miał być realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Na początku września wójt Jarosław Chodorski ogłosił nowy przetarg, do którego zgłosiły się trzy firmy. Zaproponowały one ceny: Remondis – 8.528.541,84 zł, Byś – 9.313.199,64 zł i Partner – 7.164.000 zł. Okazało się, że gmina nie doszacowała kosztów odbioru odpadów, ponieważ zamierzała początkowo przeznaczyć na ten cel 2.524.400 zł. To oznacza, że zabrakło 4.639.600 zł. 31 października wójt unieważnił przetarg. Przy ofercie zaproponowanej przez Partner, stawka za odpady segregowane wzrosłaby z 10 zł do 25 zł od osoby.

– Z uwagi na brak czasu na ogłoszenie nowego przetargu i rozstrzygnięcie do 24 listopada 2018 roku, podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki obecnemu wykonawcy – poinformował wicewójt Michalski.

Na łamach Gazety Powiatowej na temat ewentualnej podwyżki cen wypowiedział się rzecznik urzędu – Michał Smoliński.

– W przetargach odbywających się obecnie w całej Polsce obserwujemy wyraźny wzrost cen, jakie oferują firmy odbierające odpady. Nie możemy więc wykluczyć, że taka sytuacja będzie również miała miejsce w naszej gminie. Decyzję o ewentualnych zmianach w stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podejmie Rada Gminy Jabłonna w drodze uchwały – stwierdził M. Smoliński.

Jabłonna Dla Mieszkańców