Rekrutacja na dyrektora OSiR jeszcze nie rozstrzygnięta

Pandemia koronawirusa opóźnia rozstrzygnięcie naboru na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. Mimo że kandydaci mieli czas na składanie ofert do 20 lutego, wyników rekrutacji wciąż nie ma. Nowe stanowisko powstało w wyniku wyodrębnienia OSiR ze struktur Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Na jaką pensję będzie mógł liczyć przyszły dyrektor?

W poprzednim roku Rada Gminy zdecydowała o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. W uzasadnieniu do uchwały podpisanym przez przewodniczącego Wojciecha Nowosińskiego czytamy, że „przyczyną powołania nowej jednostki gminnej – Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wzrost zadań z zakresu sportu kultury fizycznej i rekreacji wynikający ze wzrostu liczby mieszkańców Gminy Jabłonna oraz rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i potrzeby właściwej jej wykorzystania”.

31 stycznia br. wójt Jarosław Chodorski rozpisał nabór na stanowisko dyrektora OSiR. Zgodnie z ogłoszeniem, wójt planował zatrudnić dyrektora jeszcze w I kwartale 2020 roku. Ze względu na pandemię ta decyzja została jednak przesunięta w czasie.

Wymagania dla kandydatów

Przyszły dyrektor musi posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym przynajmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych gminy lub podmiotach wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej lub sportu. Wójt dopuścił również kandydatów, którzy udokumentowali co najmniej 3-letnią działalność gospodarczą w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej lub sportu.

Wymagane było również m.in. wykształcenie wyższe, aczkolwiek nie wskazano preferowanych kierunków, oraz wiedza i doświadczenie w kwestii pozyskiwania środków finansowych na działalność OSiR.

Pensja dyrektora OSiR

W ogłoszeniu nie przedstawiono kwoty, jaką będzie zarabiał przyszły dyrektor. Możliwe jednak, że będzie ona na poziomie wynagrodzenia dyrektora GCKiS, który w 2018 roku zainkasował – już po odliczeniach do opodatkowania – ponad 110 tys. zł.