Rekordowy budżet 2017 dzięki mieszkańcom

To przede wszystkim zasługa mieszkańców, że tegoroczny budżet gm. Jabłonna wynosi blisko 100 milionów złotych. Ponad 40% to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w PIT. W 2017 roku urząd spróbuje wykonać inwestycje, których nie był w stanie zrealizować w poprzednim roku.

Pod koniec grudnia Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 rok. Jednakże różnił się on od przygotowanego przez wójta Jarosława Chodorskiego, ponieważ radni przegłosowali kilkadziesiąt nowych wniosków. Nie zmienia to faktu, że tegoroczny budżet jest rekordowy w całej historii Jabłonny, gdyż wynosi ok. 100 mln zł.

– Witam państwa bardzo serdecznie na tej uroczystej sesji Rady Gminy Jabłonna, podczas której będzie… Będziecie państwo podejmować uchwałę budżetową na rok 2018 oraz głosować nad uchwałą Wieloletniej Prognozy Finansowy – wójt denerwował się podczas prezentacji. – W przedłożonym projekcie budżetu, zakłada występowanie deficytu budżetowego w wysokości blisko 19 mln zł, który zostanie sfinansowany z planowanej sprzedaży papierów wartościowych, tzw. obligacji – kontynuował, starając się opanować emocje.

Według projektu budżetu inwestycje wodno-kanalizacyjne na kwotę 19.351.000 zł zostaną sfinansowane ze sprzedaży obligacji. Na pozostałe inwestycje gmina zamierza przeznaczyć jedynie ok. 4 mln zł. Wśród nich będą również te, których urząd nie dał rady zrealizować w poprzednim roku, m.in. przebudowa skrzyżowania ul. Modlińskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie, budowa łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów w Jabłonnie czy przebudowa ul. Szkolnej w okolicy Osiedla Bukowy Dworek. Po stronie inwestycji zapisano także wydatki w ramach funduszy sołeckich, o których przeznaczeniu zdecydowali mieszkańcy podczas zebrań wiejskich w 2016 roku.

– Czy uwzględniał pan w projekcie budżetu wnioski sołtysów, radnych czy merytorycznych komisji? – zwrócił się do wójta radny Mariusz Grzybek.

– Projekt budżetu był analizowany i przygotowywany na podstawie wszystkich złożonych wniosków mieszkańców, państwa radnych jednoosobowo, komisji i wszystkich mieszkańców – odpowiedział J. Chodorski.

– Oczekiwałem takiej odpowiedzi. Przed tym resume, które pan przedstawił na mównicy, przedstawiał pan swoją wizję. Wypadałoby tutaj zawrzeć państwa sołtysów, radnych, mieszkańców, wszystkich tych, którzy byli udziałowcami i interesariuszami tego budżetu. Proszę pamiętać, że samorząd to nie jest jedna osoba – dodał radny.

M. Grzybek odniósł się również do tematu środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Urząd Gminy. Zauważył, że gmina w 2015 i 2016 roku nie zakwalifikowała się na dofinansowania w ramach schetynówek. Stwierdził, że należy dopilnować, aby środki zewnętrzne zostały pozyskane na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

– Należy podziękować mieszkańcom, bo główny składnik tego budżetu to właśnie PIT. Mieszkańcy bardzo ciężko zapracowali w swoich firmach i zakładach pracy, żeby ten budżet był większy – mówił M. Grzybek. – Rośnie budżet gm. Jabłonna, ale rosną również zobowiązania wobec mieszkańców, które powinny być ujęte w tym budżecie – kontynuował.

Dochody z udziału w PIT wynoszą 31.400.000 zł. Spory zastrzyk gotówki to również środki pochodzące z podatków i opłat lokalnych – blisko 10 mln zł. Ponadto po stronie dochodów należy zapisać kilkanaście milionów złotych, które państwo przekaże gminie na świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+.

Jabłonna Dla Mieszkańców