Referendum 2015: frekwencja w Jabłonnie 9,68%

W niedzielę, 6 września, o godz. 22.00 zakończyło się ogólnokrajowe referendum. Polacy, którzy poszli do urn, odpowiadali na trzy pytania. Żeby referendum było wiążące, powinno w nim wziąć udział ponad 50 procent uprawnionych do głosowania, tj. ponad 15 milionów osób.

W sumie w całej gm. Jabłonna uprawnionych do głosowania było 13084 osoby. W 9 obwodowych komisjach wyborczych w Jabłonnie wydano karty do głosowania 1264 osobom, co oznacza frekwencję na poziomie 9,68%.

Na pierwsze pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” odpowiedzi „tak” udzieliło 942 głosujących, przeciwko były 302 osoby.

Na drugie pytanie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” – „tak” odpowiedziało 217 głosujących, przeciwko było 1028 osób.

Na trzecie pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”odpowiedzi „tak” udzieliło 1185 głosujących, przeciwko było 46 osób.

Jabłonna Dla Mieszkańców