Sołectwa zdecydują na co przeznaczą fundusze

Mieszkańcy kilku sołectw z terenu gm. Jabłonna podejmą w tym tygodniu decyzję, na co przeznaczą fundusze sołeckie zaplanowane na 2016 rok. Zapraszamy na zebrania.

We wtorek, 8 września odbędą się dwa zebrania wiejskie. Najpierw w Wólce Górskiej, a później w Bożej Woli. W tej drugiej miejscowości obrady rozpoczną się o godz. 19.30. Sołectwo zamierza podjąć uchwałę w sprawie m.in. zakupienia betonowych koszy oraz remontu budynku. Będą też omawiane tematy budowy ujęcia wody i kanalizacji, gazyfikacji, bezpieczeństwa pieszych na przejściach na ul. Modlińskiej.

Dzień później – 9 września – spotkają się mieszkańcy Dąbrowy Chotomowskiej. Posiedzenie w domku przy tartaku na ul. Kolejowej zaplanowano na godz. 19.00.

W czwartek o godz. 19.00 spotkają się mieszkańcy Suchocina. Po uchwaleniu przyszłorocznego funduszu sołeckiego, przedstawiciel urzędu przedstawi informacje na temat wykonania dokumentacji wodno-kanalizacyjnej w Suchocinie, odłowu dzików oraz interwencji gminy wobec właścicieli działek przylegających do chodnika wzdłuż drogi nr 630. Zostanie także poruszona kwestia znaku zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych w ul. Rybacką.

W piątek, 11 września o godz. 18.00 rozpocznie się zebranie Chotomowa. Warto przyjść, ponieważ wójt Jarosław Chodorski przedstawi informację na temat wykonanych i planowanych w 2015 roku inwestycji. Następnie mieszkańcy podejmą uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia niewykorzystanej części środków z funduszu sołeckiego na rok 2015 i podzielą środki przeznaczone na kolejny rok.

Jabłonna Dla Mieszkańców