Radny zwrócił 300 złotych

Wojciech Nowosiński wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem o potrącenie diety radnego. Tym samym przyznał, że nie mógł otrzymać pełnego ryczałtu za wrzesień, kiedy nie uczestniczył nawet w połowie sesji Rady Gminy.

Zgodnie z prawem lokalnym radny Nowosiński powinien otrzymać pomniejszoną o 20% dietę za wrzesień. Za obecność na sesji, uznaje się pobyt, przekraczający połowę czasu trwania obrad. W. Nowosiński nie spełnił tego wymogu, opuszczając salę obrad wcześniej. Mimo to przewodniczący Rady Gminy przyznał mu pełną dietę. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Jak udało się nam ustalić, radny Nowosiński złożył 9 listopada wniosek do urzędu o korektę diety za wrzesień. W związku z tym w październiku wypłacono mu dietę pomniejszoną o 20%.

– Znacie państwo mają sytuację i wiecie, że 300 zł nie stanowi większego problemu. Jeśli będzie taka potrzeba, z przyjemnością potroję to i wpłacę na przykład na dom dziecka – zwrócił się do rady podczas ostatniej sesji W. Nowosiński.

W związku z publicznie złożoną deklaracją, zaproponowaliśmy, żeby radny przekazał 900 zł na Dom Dziecka w Chotomowie. Mimo że 12 listopada przypomnieliśmy radnemu o jego obietnicy, nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy ta została zrealizowana. Mamy nadzieję, że w przypadku p. Wojciecha sprawdzi się stwierdzenie, że słowo jest droższe od pieniędzy.

Jabłonna Dla Mieszkańców