Likwidują pracownię urbanistyczno-architektoniczną

Rada Gminy na wniosek wójta przegłosowała likwidację pracowni urbanistyczno-architektonicznej. Według gminy jej dotychczasowa formuła nie sprawdziła się.

W październiku radni przegłosowali uchwałę dotyczącą likwidacji pracowni urbanistyczno-architektonicznej, która działała przy Urzędzie Gminy przez około 10 lat.

– Małe gminy nie mają pracowni urbanistycznej, bo to jest dość kosztowne przedsięwzięcie, a jednak realizują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – tłumaczyła Joanna Gwadera, sekretarz gminy.

Decyzja związana z likwidacją była spowodowana tym, że przez 10 lat pracownia nie pokryła gminy w całości planami. Głównym argumentem były jednak spore koszty funkcjonowania pracowni i wysokie koszty związane z odszkodowaniami – ok. 4 mln zł.

Radny Mariusz Grzybek dopytywał wójta, jakie działania naprawcze podjął, żeby poprawić jakość pracy pracowni, która według urzędu jest zła. Początkowo Jarosław Chodorski unikał odpowiedzi na postawione pytanie, ale w końcu przyznał się, że nie wprowadzono żadnych elementów naprawczych. Stwierdził też, że gmina czeka na decyzję radnych, co do przyszłości pracowni.

– Pan jest kierownikiem jednostki i to są pana pracownicy, a nie rady. Nie chciał pan wypowiedzieć się, co zrobił, żeby udoskonalić pracę tej pracowni. Uważam, że chce pan naszymi rękoma załatwić temat – mówił Włodzimierz Kowalik, wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Z kolei radny Grzybek zauważył, że właściwość wykonywania zadań jest zależna od tego, jakie zadania pracownia otrzymuje od zarządcy i w jaki sposób później jest z nich rozliczana. Rację wójtowi przyznał radny Zenon Chojnacki, który stwierdził, że likwidacja pracowni jest ekonomicznie uzasadniona.

„Za” likwidacją zagłosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu i 1 był przeciwko. Co dalej? Prawdopodobnie z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zostanie wydzielony odrębny referat, który będzie zajmował się zadaniami związanymi z planowaniem przestrzennym.

Jabłonna Dla Mieszkańców