Radny przez 2 lata nie napisał żadnego pisma

Jesteśmy na półmetku bieżącej kadencji jabłonowskiego samorządu.W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić jak poszczególni radni działają dla dobra mieszkańców. Tym razem pod lupę wzięliśmy radnego Pawła Krajewskiego, który – jak okazało się – przez dwa lata nie złożył ani jednego pisma do Urzędu Gminy.

Pod koniec listopada wystąpiliśmy do gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wszystkich pism, w tym m.in. wniosków i interpelacji złożonych przez P. Krajewskiego. Interesowały nas dokumenty złożone do urzędu w związku z pełnieniem przez niego funkcji radnego.

– Informuję, że radny p. Paweł Krajewski nie składał wystąpień – przekazała nam 9 grudnia Joanna Gwadera, sekretarz gminy.

W październiku informowaliśmy także o frekwencji radnego na posiedzeniach merytorycznych komisji od sierpnia poprzedniego roku do września br. Okazało się, że w tym czasie opuścił 10 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych i 4 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. We wspomnianym okresie odbyło się łącznie 30 obrad tych dwóch komisji. Zgodnie z prawem lokalnym gm. Jabłonna, radny nie miał potrąconej diety za nieobecności na tych posiedzeniach.

Jabłonna Dla Mieszkańców