Radni i wójt na szkoleniu. Rozmawiali o kredytach, obligacjach i budżecie

Jak utrzymać płynność finansową gminy? W jaki sposób zaciągnąć kredyty i pożyczki? Czym jest absolutorium i wieloletnia prognoza finansowa? Wójt i radni uzyskali odpowiedź na te pytania podczas dwudniowego szkolenia, które odbyło się pod koniec marca w Raszynie. Spostrzeżenia dotyczące wykładów można było omówić podczas rozmów kuluarowych.

W poprzednim miesiącu informowaliśmy, że Rada Gminy Jabłonna postanowiła zabezpieczyć środki finansowe na organizację szkolenia dla radnych. Radni nie musieli długo czekać na możliwość poszerzenia swojej wiedzy. Szkolenie odbyło się 22 i 23 marca w Raszynie.

– Pierwszego dnia (piątek): tematem szkolenia była gospodarka finansowa gminy – rola organu stanowiącego i wykonawczego. Drugiego dnia poruszany był temat planowania przestrzennego jako narzędzia rozwoju gminy. Szkolenie prowadzone było przez profesjonalnych trenerów – mówi Agnieszka Sobczak, sekretarz gminy.

W szkoleniu udział wzięło 13 radnych oraz wójt Jarosław Chodorski, wicewójt Marcin Michalski i urzędnik odpowiedzialny za organizację szkolenia. Prowadzący poruszyli tematy m.in. przygotowania, uchwalenia i realizacji budżetu, wyniku finansowego budżetu, zasad i możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, badania zdolności kredytowej czy ustalenia warunków utrzymania płynności finansowej. Zdobytą wiedzę można było omówić od godz. 20.30 podczas – jak czytamy w programie – rozmów kuluarowych.

Szkolenie odbyło się w ośrodku Falenty Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Raszynie i kosztowało 8.407 zł. Wspomniana cena objęła wyżywienie uczestników, przerwy kawowe, nocleg oraz wynagrodzenie dla trenerów.

– Zamówienie nie obejmowało zapewnienia uczestnikom napojów alkoholowych – mówi A. Sobczak.

Podczas lutowej sesji radna Katarzyna Lulis-Rzeszut zauważyła, że szkolenie mogłoby odbyć się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie lub w Domu Strażaka w Chotomowie. W ten sposób gmina nie musiałaby ponosić kosztów noclegu. Zapytaliśmy o to urzędników – sekretarz Sobczak nie skomentowała jednak tego pytania.

Daniel Szablewski, fot. Falenty Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne