Odbyły się egzaminy dla ósmoklasistów

Mimo ogólnopolskiego strajku oświatowego, w szkołach na terenie gm. Jabłonna odbyły się egzaminy ósmoklasistów. Ponadto od kilku dni zajęcia statutowe są realizowane w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

– Środa, 17 kwietnia była ósmym dniem ogólnopolskiego strajku, zorganizowanego także w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna , i ostatnim w tym roku szkolnym dniem egzaminów zewnętrznych. Skala protestu jest podobna jak w ostatnich dniach – strajkowało 79% nauczycieli z 4 placówek. We wszystkich szkołach podstawowych odbył się egzamin ósmoklasisty z języka obcego. W zespołach nadzorujących pracowali nauczyciele ze wszystkich placówek gminnych – informuje Urząd Gminy.

Obecnie w strajku uczestniczą wszystkie szkoły publiczne z terenu gm. Jabłonna oraz Przedszkole Gminne w Jabłonnie. Od piątku realizowane są zajęcia statutowe w przedszkolu w Chotomowie.

– Od czwartku, 18 kwietnia do wtorku, 23 kwietnia włącznie trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna – w jej trakcie przedszkola i szkoły będą pracowały zgodnie z ogłoszonymi wcześniej zasadami i harmonogramami zajęć, przy czym – ze względu na nieznaną i zmieniająca się liczbę nauczycieli niestrajkujących – w dalszym ciągu mogą wystąpić trudności w zapewnieniu opieki wszystkim zgłaszającym się uczniom – czytamy w dzisiejszym komunikacie urzędu.

Daniel Szablewski, fot. Szkoła Podstawowa w Jabłonnie