Radni chcą transparentnych działań wójta

Prawdopodobnie już niedługo wójt będzie mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania jedynie do kwoty 2.000 złotych. Radni chcą w ten sposób zachęcić Jarosława Chodorskiego do podjęcia z nimi rozmów na temat działań związanych z rozwojem gm. Jabłonna.

Na najbliższej sesji – do porządku obrad – zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Wspomnianą kwotę ustalono na 2.000 zł. Podczas piątkowego posiedzenia Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały uchwały.

– Jeśli wójt traktuje gminę trochę jak własny folwark, należy coś z tym zrobić, żeby zaczął z nami rozmawiać. Nie chcemy wtrącać się do garnuszków, w których gotuje, ale chcemy wiedzieć w jakim kierunku idziemy i mówiąc kolokwialnie, co gotuje – stwierdził radny Marek Zieliński.

Radny przyznał, że wójt Chodorski podejmuje decyzje bez konsultacji z radnymi. Jako przykład podał temat rozbudowy przedszkola w Jabłonnie o 4 nowe oddziały, o którego szczegółach dowiedział się dopiero z prasy. Stwierdził, że nikt nie pytał radnych o zdanie. Podobnie było z wylotem delegacji gminnej do Włoch, kiedy większość radnych usłyszało o niej, gdy szczegóły były już dawno ustalone.

Radca prawny Sławomir Markowski i sekretarz Joanna Gwadera stwierdzili, że projekt uchwały jest według nich niezgodny z prawem. Sekretarz dodała jednak, że być może rzeczywiście zaistniały jakieś nieporozumienia na tle komunikacji między wójtem, a radnymi.

– Ta uchwała nie byłaby konieczna, gdyby wójt z nami rozmawiał – powiedział wprost radny Zieliński.

Jabłonna Dla Mieszkańców