W przedszkolu powstała sala SI

Od stycznia w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie działa sala do terapii integracji sensorycznej. Dyrektor placówki podjęła decyzję o jej powstaniu ze względu na obowiązek realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do jabłonowskiego przedszkola uczęszczają dzieci, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i muszą mieć zapewnioną wysokospecjalistyczną i różnoraką pomoc specjalistów. Właśnie z myślą o nich przedszkole stworzyło salę SI.

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym nakłada na dyrektorów placówek oświatowych obowiązek realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W 90% tego typu orzeczeń jest zalecana terapia integracji sensorycznej jako konieczna forma pomocy dzieciom z różnymi dysfunkcjami – tłumaczy Michał Smoliński z Urzędu Gminy.

Na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, przyrządy, zabawki sali SI zostały w całości wykorzystane środki finansowe przekazywane z subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koszt wyposażenia sali wyniósł 35 858,00 zł.

W sali znajdują się huśtawki sensoryczne, bujaki, basen z piłeczkami, stożki, terapeutyczne deskorolki, wieża schodowa, kamienie sensoryczne, drabinki, i wiele innych sprzętów oraz pomocy. Specjaliści pracujący z dziećmi mogą wykorzystywać wszystkie te sprzęty do pracy indywidualnej i zespołowej z wychowankami, co z pewnością wpływa na ich prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Przedszkole Gminne w Jabłonnie