Przedszkola znowu otwarte. W sali może przebywać 12 dzieci

Gminne przedszkola w Jabłonnie i Chotomowie nie dają się koronawirusowi i właśnie wznowiły działalność. Opieka nad maluchami odbywa się jednak w ostrym reżimie sanitarnym. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w obu placówkach? Które dzieci przyjmowane są w pierwszej kolejności? Jak przedszkola będą działać w wakacje?

Po kilku tygodniach przerwy, część dzieci wróciła do gminnych przedszkoli. Obie placówki prowadzą od dzisiaj działalność opiekuńczą w godz. 7.00-17.00 i ograniczają liczebność grup do maksymalnie 12 dzieci w sali. Dyrektorzy wyznaczyli również godziny, w których można przyprowadzać dzieci – w późniejszych godzinach wejścia do przedszkoli będą zamknięte i nie będzie możliwości pozostawienia dziecka.

– Obowiązkowo, rodzic i dziecko (powyżej 4. roku życia) muszą mieć maseczki ochronne na twarz, natomiast dziecko może ją zdjąć dopiero po wejściu do placówki – informują dyrektorzy przedszkoli.

Ponadto dzieci nie mogą wnosić do przedszkoli żadnych rzeczy zabranych z domu, w tym kolorowanek, zabawek, książek czy kocyków. Dyrekcja zabrania także rodzicom wchodzenia na teren przedszkola bez ważnego, uzasadnionego powodu. Złamanie tego zakazu skończy się wyproszeniem rodzica z terenu przedszkola.

Kto przyjęty w pierwszej kolejności?

W związku z brakiem możliwości funkcjonowania przedszkoli dla wszystkich dzieci, w pierwszej kolejności do placówek mogą wrócić dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których oboje rodzice powracają do pracy w systemie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Gminnego Przedszkola w Chotomowie i Gminnego Przedszkola w Jabłonnie.

Dyżury w wakacje

Urząd Gminy planuje, że przedszkole w Chotomowie w tym roku będzie pełnić dyżur wakacyjny od początku przerwy letniej do 11 sierpnia, natomiast przedszkole w Jabłonnie od 20 lipca do 31 sierpnia.

Opieka od 22 maja będzie sprawowana także w przedszkolach niepublicznych działających na zasadach przedszkoli gminnych. W trakcie wakacji przedszkole Bajkowy Dom będzie funkcjonowało bez przerwy, natomiast przedszkole Tutorland z przerwą w dniach 1-13 sierpnia.