Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przedszkola

– Prokuratura Rejonowa w Legionowie prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w osobach urzędników Urzędu Gminy Jabłonna – informuje Katarzyna Ryniewicz-Smela, zastępca prokuratora rejonowego. Śledztwo dotyczy braku działań wynikających z ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie i tym samym działania na szkodę interesu publicznego.

Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone przez mieszkańców i to na ich wniosek prokuratura wszczęła śledztwo o czyn z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego.

– Śledztwo wszczęto w dniu  11 grudnia 2017 roku a zatem pozostaje ono na początkowym etapie. Aktualnie wykonywane są czynności zlecone przez prokuratora. Decyzja w kwestii merytorycznego zakończenia śledztwa będzie możliwa po zgromadzeniu całości materiału dowodowego – informuje K. Ryniewicz-Smela.

Na początku grudnia zawiadomienie do prokuratury złożyli także radni Arkadiusz Syguła i Witold Modzelewski. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego Jarosław Chodorskiego, wójta gm. Jabłonna polegającego na niedopełnieniu obowiązków poprzez niepodjęcie działań wynikających z ekspertyzy technicznej budynku przedszkola, czym – według radnych – działał na szkodę interesu publicznego doprowadzając do powstania szkody w majątku gm. Jabłonna i narażenia na ryzyko utraty zdrowia i życia osób przebywających w przedszkolu.

W uzasadnieniu zawiadomienia czytamy, że wójt przez ponad 5 miesięcy zataił fakt otrzymania ekspertyzy technicznej budynku przedszkola, nie informował mieszkańców o zagrożeniach związanych z użytkowaniem obiektu, ani nie podjął żadnych działań zabezpieczających poprzez zlecenie wykonania niezbędnych robót budowlanych w celu poprawy stanu technicznego budynku.

Jabłonna Dla Mieszkańców