Nie przekazano pieniędzy na szpital

Jeszcze w tym roku zostanie rozbudowany Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, z którego korzystają także pacjenci z terenu gm. Jabłonna. Do inwestycji miała dołożyć się nasza gmina, jednak na grudniowej sesji przewodniczący rady nie poddał pod głosowanie autopoprawki wójta.

W 2018 roku Nowodworskie Centrum Medyczne wyremontuje obecną część SOR-u oraz dobuduje nową wraz z infrastrukturą techniczną. Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczy na ten cel prawie 7 mln zł. Większość tej kwoty pochodzi z dofinansowania. Pomoc obiecały również samorządy.

– Szpital w Nowym Dworze Maz. dostał 5 mln zł na przebudowę SOR-u, co jest bardzo istotne również dla mieszkańców, jeśli chodzi o nagłe zdarzenia i wypadki – mówił wójt Jarosław Chodorski.

Wójt zaproponował, żeby autopoprawką wprowadzić do projektu budżetu na 2018 rok kwotę 100 tys. zł dofinansowania dla nowodworskiego szpitala. Witold Modzelewski, przewodniczący rady poprosił radcę prawnego o wskazanie podstawy prawnej, że wójt może to uczynić.

– Kwestia autopoprawek w projekcie budżetu jest kwestią delikatnie mówiąc kontrowersyjną. Jak przejrzałem uchwały różnych regionach izb obrachunkowych, to wygląda to tak, że autopoprawki są dopuszczalne. Tylko, że powinny być procedowane i głosowane jak inne wnioski – odpowiedział Sławomir Markowski, radca prawny.

– Od 3 lat prowadzimy obrady i od 3 lat nigdy nie głosowaliśmy autopoprawek. Dzisiaj też nie będziemy głosowali autopoprawek i autopoprawki nie zostaną uwzględnione w projekcie budżetu 2018 roku. Mnie interesują nie wyroki sądu i opinie komisji, tylko statut i ustawa o samorządzie gminnym – stwierdził W. Modzelewski.

Ostatecznie przewodniczący rady odmówił poddania pod głosowanie autopoprawki dotyczącej przekazania 100 tys. zł na rozbudowę SOR w nowodworskim szpitalu.

Jabłonna Dla Mieszkańców