Pół miliona na remont ulicy Przylesie

Od lat mieszkańcy osiedli za obwodnicą narzekają na fatalny stan ul. Przylesie w Jabłonnie. Kierowcy jeżdżą slalomem, żeby omijać pojawiające się w asfalcie dziury,  a pozostali mieszkańcy wskazują, że droga jest zalewana po każdym deszczu. W tegorocznym budżecie gm. Jabłonna pojawiła się kwota 500.000 zł na porządny remont ulicy, ale urząd nadal nie rozpoczął prac. – Zabezpieczone środki muszą być wykorzystane – apelują w piśmie do wójta radny Adam Krzyżanowski i Anna Murawska-Furmanek, mieszkanka Przylesia.

Pod koniec poprzedniego roku Rada Gminy uchwaliła budżet na 2018 rok. Wśród inwestycji przewidziano m.in. wykonanie remontu i odwodnienia ul. Przylesie w Jabłonnie. Radni zapisali na ten cel 500.000 zł. Jednak mimo że mamy już drugą połowę lipca, wójt Jarosław Chodorski w dalszym ciągu nie ogłosił przetargu. W tej sprawie postanowili zainterweniować: A. Krzyżanowski i A. Murawska-Furmanek.

– Wnosimy do Pana, w imieniu kilku tysięcy Mieszkańców ul. Przylesie oraz okolicznych osiedli w tej części Jabłonny, o jak najpilniejsze ogłoszenie postępowania przetargowego dotyczącego ww. zadania oraz wnosimy o rozpoczęcie realizacji ww. inwestycji w 2018 r. jeszcze w okresie wakacyjnym – piszą do wójta wnioskodawcy.

Radny i mieszkanka podkreślili, że w ostatnich latach osiedla za obwodnicą właściwie były pomijane przez wójta w zakresie większych inwestycji. Wskazują przy tym, że mieszkańcy osiedli także płacą podatki, które wpływają do gminy. W ich ocenie prace związane z remontem drogi trzeba rozpocząć jeszcze w wakacje, kiedy natężenie ruchu jest mniejsze.

– Obecna sytuacja pogodowa, trwająca od kilku miesięcy, powoduje, że ul. Przylesie jest notorycznie nieprzejezdna z powodu zalegania ogromnych ilości wody na tej ulicy. Obecny stan tej drogi uniemożliwia jej praktyczne i bezpieczne użytkowanie nie tylko przez zmotoryzowanych Mieszkańców naszej Gminy, ale przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Obecny – podkreślamy – tragiczny stan tej drogi, grozi w przyszłości poważnym wypadkiem z udziałem pieszych, czy też rowerzystów – czytamy w piśmie.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Facebook, Marcin Ogonek, własne