Podwyżka wójta Chodorskiego

Podczas dzisiejszej sesji wójt Chodorski dostał sporą podwyżkę. Rada Gminy przyznała wójtowi maksymalną wysokość wynagrodzenia, jaką obecnie może otrzymać. Oznacza to, że Chodorski będzie zarabiał 9660 złotych miesięcznie.

Jedną z pierwszych decyzji nowej Rady Gminy było podwyższenie wynagrodzenia wójta Jarosława Chodorskiego. Radni jednogłośnie i bez jakiejkolwiek dyskusji ustalili, że nowa pensja będzie wynosić 9660 zł. Zgodnie z uchwałą na miesięczne wynagrodzenie wójta składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł, dodatek funkcyjny – 2100 zł oraz dodatek specjalny (40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego) – 2760 zł. Tym samym radni przyznali wójtowi maksymalne składniki pensji.

W przyszłości wójt Chodorski będzie mógł liczyć na jeszcze wyższe wynagrodzenie. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych wójtowi należy się dodatek za wieloletnią pracę. Przysługuje on po pięciu latach pracy i wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Przypomnijmy, że na początku poprzedniej kadencji radni ustalili wójtowi Chodorskiemy wynagrodzenie w wysokości 10800 zł. Jednakże w wyniku niezrealizowania zadań, konfliktu z radą oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, wynagrodzenie J. Chodorskiego było kilkukrotnie zmniejszane. Pod koniec poprzedniej kadencji zatrzymało się na poziomie 5320 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców