Podpisano umowę na budowę komendy straży pożarnej

Pod koniec lipca w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie została podpisana umowa na realizację budowy Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Inwestycja będzie kosztować ok. 17 mln zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020″. Umowę o realizacji inwestycji podpisali: st. bryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – jako inwestor i Robert Kosowski – Prezes Zarządu firmy Budimpol sp. z o.o. z Warszawy – główny wykonawca.

Wartość podpisanej umowy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyniesie 16 851 000 zł. Środki na budowę pochodzą z ustawy modernizacyjnej i rezerwy celowej oraz Środków Ubezpieczeniowych KG PSP. Działkę pod inwestycję przekazał Urząd Miasta w Legionowie. Termin wykonania został określony na 29 kwietnia 2020 roku.

Źródło: kpt. Radosław Kozicki KW PSP w Warszawie