Paraliż urzędu? Rozpadł się Referat Zamówień Publicznych

Referat Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna funkcjonuje już tylko na papierze. Od maja w tym dziale nie ma ani jednego urzędnika. Wszyscy albo odeszli z pracy albo udali się na zwolnienie lekarskie. Kto będzie przygotowywał przetargi? Sekretarz unika odpowiedzi.

Od maja w jabłonowskim urzędzie nie funkcjonuje Referat Zamówień Publicznych, który jest odpowiedzialny za przetargi. Agnieszka Sobczak, sekretarz gminy potwierdziła nam, że dwóch pracowników zwolniło się z pracy, natomiast jedna osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zapytaliśmy A. Sobczak, w jaki sposób urząd będzie funkcjonował bez Referatu Zamówień Publicznych, jeśli nie ma w nim ani jednego urzędnika? Sekretarz nie umiała odpowiedzieć na to pytanie i poprosiła nas o złożenie wszystkich pytań na piśmie.

– Brak urzędników w tym referacie oznacza, że nie będzie żadnych przetargów, ponieważ nikt nie jest w stanie ich przygotować. Słyszałem, że teraz wyznaczeni pracownicy mają się uczyć, jak robić przetargi. Już niedługo trzeba będzie przygotowywać postępowania na odśnieżanie… Kto zajmie się przetargiem na ścieżki rowerowe? – komentuje radny Arkadiusz Syguła.

W poprzednim miesiącu gmina ogłosiła konkurs na wolne stanowisko dotyczące głównego specjalisty ds. zamówień publicznych. Do urzędu nie wpłynęła ani jedna oferta aplikacyjna.

– Brak Referatu Zamówień Publicznych jest równoznaczny z paraliżem urzędu, a dokładniej z realizacją kolejnych inwestycji, gdzie nawet są zabezpieczone pieniądze w budżecie na 2018 rok. Powód? Wspomniany referat jest przede wszystkim odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowań związanych z wyborem wykonawców zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W tym momencie właściwie wszelkie planowane inwestycje muszą być wstrzymane, ponieważ nie ma referatu, który merytorycznie i zgodnie z procedurą dokonałby wyboru wykonawcy poszczególnych zadań znajdujących się w bieżącym budżecie. Niedługo minie termin składania ofert na ścieżki rowerowe. Jeśli zostaną złożone przez oferentów, to kto je oceni, czy są zgodne z ustawą? – mówi radny Adam Krzyżanowski.

Jabłonna Dla Mieszkańców