Zintegrowane wsparcie dla szkolnictwa

17 kwietnia br. Powiat Legionowski podpisał umowę z zarządem Województwa Mazowieckiego, dzięki której w ramach programu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” uczniowie z naszego terenu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i staży u pracodawców. Wartość projektu to ponad 660 tys. zł.

Katalog zajęć dodatkowych wspierających uczniów zostanie określony na podstawie diagnoz, dokonanych w poszczególnych placówkach przez liderów projektu. Dla każdej ze szkół zostanie opracowany i wdrożony program innowacji pedagogicznej, który uatrakcyjni zajęcia i wzbogaci proces nauczania o nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Beneficjentami projektu będzie 90 uczniów. Ponadto dokument przewiduje również sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia dla pracowni szkolnych.

Projekt realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA potrwa do 31 marca 2023 r. i realizowany będzie w dwóch placówkach prowadzonych przez Powiat: Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz Powiatowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Całkowita kwota otrzymanego wsparcia to 663.750,90 zł.

Źródło: Powiat Legionowski