Ostatni dzwonek na „Rodzina 500+”

Z początkiem tego miesiąca rozpoczął się nowy okres w programie „Rodzina 500+”. Rodzice mogą składać wnioski już od sierpnia. Jeżeli ktoś zapomniał o złożeniu wniosku i nie chce stracić wyrównania za październik, może to zrobić jeszcze do tego wtorku.

Od 1 sierpnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do 30 listopada.

Co stanie się, jeśli zapomnimy złożyć wniosek wraz z dokumentami do końca października? Wówczas prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Czyli w przypadku złożenia wniosku w listopadzie, nie otrzymamy wyrównania za październik.

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu – poza poprawą sytuacji polskich rodzin – ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42.

Jabłonna Dla Mieszkańców