Odbudowa Rybackiej w Suchocinie. Będą pieniądze!

Radna Teresa Gałecka na wnioski mieszkańców chce przeznaczyć 73 tysiące złotych na odbudowę ulicy Rybackiej w Suchocinie. Od lat podczas zebrań wiejskich mieszkańcy nalegają na wykonanie tej inwestycji. Umożliwi ona dojazd do ich działek.

Na początku miesiąca radni zastanawiali się na co przeznaczyć ponad milion złotych, który uzyskali w wyniku oszczędności poczynionych w budżecie gminy na 2017 rok. Każdy z radnych musiał podjąć decyzję, co chce wykonać za 73.000 zł. Radna T. Gałecka przed zgłoszeniem wniosku, postanowiła porozmawiać z mieszkańcami Suchocina.

– Mieszkańcy potrzebują budowy ul. Rybackiej, ponieważ nie mają dojazdu – tłumaczyła podczas posiedzenia Komisji Budżetowej T. Gałecka.

Suchocin charakteryzuje się tym, że położone na jego terenie działki są długie i wąskie. Można do nich dojechać od drogi wojewódzkiej, ale problem pojawia się, kiedy mieszkańcy chcą wybudować domy czy inne budynki na drugim końcu działek. Tam prowadzi ul. Rybacka, która jednak w pewnym momencie ucina się.

– 73.000 zł pozwolą rozpocząć procedurę odbudowy tej drogi, która kiedyś służyła mieszkańcom. Pamiętam jak ludzie jeździli tędy rowerami, chodzili z wózkami czy nawet przejeżdżali wozami. Teraz droga na sporym odcinku już nie istnieje. Kwota, którą chcę przeznaczyć, pozwoli wykonać pomiary, projekt czy niezbędną dokumentację, aby móc rozpocząć budowę – mówi radna Gałecka.

Wniosek o przeznaczenie 73.000 zł, które ma do dyspozycji radna Gałecka, na rozpoczęcie odbudowy ul. Rybackiej trafił do wójta. Teraz to on zdecyduje, czy ta inwestycja jest potrzebna mieszkańcom Suchocina.

Jabłonna Dla Mieszkańców