Nie złożono wniosku aplikacyjnego na most z Jabłonny do Łomianek. Urzędniczka chciała nas oszukać

– W naborze trwającym od 16 sierpnia 2018 roku do 29 marca 2019 roku do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie wpłynął (…) wniosek dotyczący opracowania dokumentacji dla mostu na Wiśle na wysokości Jabłonny i Łomianek od żadnego z samorządów, czyli potencjalnych wnioskodawców – informuje Zbigniew Przybysz z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pomysł budowy mostu łączącego Jabłonnę z Łomiankami, w który mocno zaangażował się wójt Chodorski, zakończył się klapą. Urząd Gminy próbował zatuszować całą sprawę. W jaki sposób?

W połowie 2018 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił rządowy program „Mosty dla Regionów”. Planowano, że w jego ramach jeden z mostów powstanie na Wiśle i połączy gm. Jabłonna z Łomiankami. Początkowo w realizację tego pomysłu mocno zaangażował się wójt gm. Jabłonna – Jarosław Chodorski.

– Miesiąc temu gościliśmy w Jabłonnie włodarzy z gmin i powiatów objętych rządowym programem „Mosty dla Regionów”. Jeden z planowanych mostów miałby połączyć naszą gminę z Łomiankami. To spotkanie zaczyna przynosić efekty. Dziś, na zaproszenie przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, posła Marcina Duszka byłem w tej sprawie w Sejmie – pisał pod koniec października 2018 r., a tuż przed II turą wyborów samorządowych wójt Jarosław Chodorski.

Konferencja w Pałacu

Wcześniej – 20 września 2018 r. – wójt Chodorski zorganizował w jabłonowskim Pałacu konwent samorządowców, na którym dyskutowano na temat projektu „Mosty dla Regionów”, w tym również na temat mostu łączącego Jabłonnę z Łomiankami. Na kilkugodzinny wynajem sali oraz catering gmina wydała ponad 6 tys. zł. Przybyli goście chwalili bardzo smaczny poczęstunek.

Fiasko inwestycji

W międzyczasie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie dokumentacji niezbędnych do budowy mostów wraz z drogami dojazdowymi. Wnioski można było składać od 16 sierpnia 2018 roku do 29 marca 2019 roku. W połowie kwietnia br. MIiR ogłosiło listę rankingową i okazało się, że gm. Jabłonna – mimo początkowego zaangażowania wójta – zrezygnowała z udziału w naborze i nie złożyła wniosku aplikacyjnego.

Urząd: wydźwięk artykułu jest szkodliwy społecznie

Informację o niezłożeniu wniosku opublikowaliśmy już jesienią poprzedniego roku – TUTAJ. W niedługim czasie na adres naszej redakcji wpłynęło pismo z żądaniem sprostowania – zdaniem Urzędu Gminy – nieprawdziwej informacji.

– Wójt Gminy Jabłonna w dniu 12.03.2019 r. złożył wniosek o ujęcie przeprawy mostowej pomiędzy Jabłonną i Łomiankami w programie rządowym MOSTY+, wskazując jednocześnie, że inwestorem mostu winno być bądź województwo mazowieckie bądź strona rządowa. Oczywistym jest, że Gmina Jabłonna i Miasto Łomianki, jak również powiaty do których obie gminy przynależą, nie stać na realizację samodzielną inwestycji mostowej, której koszt szacowany jest na ok. 1 mld złotych (tyle kosztował Most Północny) (…). Z uwagi na rangę przedsięwzięcia, inwestycja ta winna pozostać wojewódzką bądź rządową – napisała z upoważnienia wójta Mariola Kołdej, inspektor ds. organizacyjnych i informacji publicznej w Urzędzie Gminy.

Urzędniczka dodała również, że: „zarówno treść jak i wydźwięk artykułu jest szkodliwy społecznie, ponieważ zamiast upowszechniać świadomość działania na rzecz mieszkańców Gminy deprecjonuje takie podejście i godzi w dobre imię ludzi, którym zależy na Rozwoju Gminy Jabłonna”.

Urzędniczka próbowała nas oszukać

Jeszcze przed publikacją poprzedniego artykułu korespondowaliśmy z sekretarz gminy Agnieszką Sobczak i nie wspomniała ona o rzekomym złożenia wniosku z 12 marca 2019 roku. Sprawę postanowiliśmy zweryfikować ponownie w Ministerstwie Funduszu i Polityki Regionalnej.

– 12 marca 2019 r. do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wpłynęło pismo od wojewody mazowieckiego z listą prezentującą plany jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego odnośnie do realizacji inwestycji mostowych. Na liście tej znalazł się most na Wiśle na wysokości Jabłonny i Łomianek. W naborze trwającym od 16 sierpnia 2018 roku do 29 marca 2019 roku do MIiR nie wpłynął jednak wniosek dotyczący opracowania dokumentacji dla mostu na Wiśle na wysokości Jabłonny i Łomianek od żadnego z samorządów, czyli potencjalnych wnioskodawców – odpowiedział nam Zbigniew Przybysz z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dopiero po zwróceniu Urzędowi Gminy uwagi, że złapaliśmy urzędniczkę na kłamstwie odnośnie informacji zawartym w sprostowaniu, otrzymaliśmy krótkie wyjaśnienie.

– Wójt Gminy Jabłonna w dniu 12.03.2019 r. złożył pismo do Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącej budowy przeprawy mostowej pomiędzy Jabłonną i Łomiankami w programie „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów” – przyznała się wspomniana urzędniczka.

Urzędniczce zadaliśmy również pytania: „Proszę wyjaśnić, czy wspomniane pismo miało charakter wniosku aplikacyjnego w naborze? Czy Urząd Wojewódzki był jednostką, która realizowała nabór? Dlaczego w ubiegłorocznym budżecie gm. Jabłonna nie przygotowano środków na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej?”. – W dniu 10.01.2020 r. w zakresie informacji publicznej otrzymał Pan odpowiedź (…). W pozostałym zakresie żądana informacja nie stanowi informacji publicznej – odpisała Mariola Kołdej.

Urząd Gminy odmówił również przedstawienia naszej redakcji skanów złożonego wniosku oraz uzyskanej odpowiedzi. Wobec urzędniczki, która próbowała wprowadzić nas w błąd, kierownictwo Urzędu Gminy nie wyciągnęło żadnych konsekwencji.

fot. Jarosław Chodorski – Facebook