NFOŚiGW pomoże gminie

Jak informuje Urząd Gminy, w ubiegłym tygodniu podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu jabłonowski samorząd może liczyć na pomoc finansową w zakresie inwestycji wod-kan.

– W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę dzięki której nasza gmina otrzyma 10 mln zł na inwestycje związane z budową kanalizacji i wodociągów! – czytamy na stronie Urzędu Gminy.

Gmina Jabłonna realizuje projekt „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i powstaje w ramach 19 zadań inwestycyjnych.

– W początkowym okresie realizacji koszty zaplanowanych zadań były zbliżone do szacunków przygotowanych na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ. Od drugiej połowy 2018 roku sytuacja uległa znacznej zmianie. Ceny robót budowlanych znacznie wzrosły. Ustalone w kolejnych postępowaniach przetargowych koszty były znacznie wyższe niż zaplanowano. W tej sytuacji niemożliwe okazało się wykonanie całego zakresu przedsięwzięcia za kwoty pozostające w posiadaniu gminy Jabłonna na etapie zatwierdzania projektu – informuje Urząd Gminy.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ponad 96 milionów zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie ponad 45 milionów zł.

Źródło: Urząd Gminy