Nadal nie przedstawiono analizy oszczędnościowej

Na początku kwietnia wójt Chodorski zobowiązał, że do połowy czerwca przedstawi radnym analizę oszczędności, które gmina będzie mogła poczynić, aby wybudować za ponad 112 milionów złotych sieć wodno-kanalizacyjną w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Urząd Gminy znowu nie wyrobił się.

Wiosną kierownictwo urzędu zapowiedziało, że ma zamiar ubiegać się o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji związanej z budową wod-kan w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej miałby wynieść ponad 112 mln zł, z czego dofinansowanie zamknęłoby się w kwocie ok. 64% wysokości kosztów kwalifikowanych. W kwietniu radni dopytywali wójta Jarosław Chodorskiego, jakie środki finansowe gmina będzie musiała zabezpieczyć w swoim budżecie, aby podjąć się inwestycji. Takiej odpowiedzi wtedy nie uzyskali.

– Poproszono zatem J. Chodorskiego, aby do połowy czerwca br. wykonał analizę oszczędności, które może poczynić gmina. Wójt obiecał, że urząd przygotuje taki dokument – pisaliśmy w kwietniu.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy, tj. 29 czerwca przewodniczący Witold Modzelewski przypomniał wójtowi o deklaracji, którą złożył. Wójt stwierdził, że urząd czeka jeszcze na ostateczną wersję analizy i zostanie ona przekazana radnym w najbliższych dniach. Mimo długiej dyskusji, kierownictwo urzędu nie było w stanie określić konkretnego terminu. Pojawiały się propozycje tego tygodnia, jak i kolejnego. Niektórzy radni nie byli z tego faktu zadowoleni, ponieważ liczyli, że omówią analizę podczas ostatniego posiedzenia przed wakacjami. Miało to być o tyle ważne, że kolejna sesja będzie dopiero pod koniec sierpnia, a wniosek o środki zewnętrzne trzeba będzie złożyć już w lipcu.

Czy urząd będzie w stanie udźwignąć ciężar tak dużej inwestycji i wygospodarować wkład własny? Optymistycznie pochodzi do tego wójt, który ocenia sytuację finansową naszej gminy lepiej aniżeli m.in. Legionowa czy gm. Wieliszew.

– Sytuacja finansowa naszej gminy na terenie powiatu legionowskiego jest najlepszą sytuacją finansową – mówił J. Chodorski.

Mniejszym entuzjazmem na temat możliwości realizacji inwestycji pod kątem finansowym wykazała się skarbnik Beata Stolarska, która stwierdziła, że chciałaby być optymistką, ale jakoś tego nie widzi. Radni, którzy zabierali głos, wypowiadali się dosadniej – nie wierzą w powodzenie tego pomysłu, ponieważ nie można będzie zrezygnować w najbliższych latach z innych inwestycji na rzecz jedynie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Warto również zauważyć, że analiza oszczędnościowa jest przygotowywana na podstawie audytu oświatowego. Tym samym ewentualne oszczędności zostaną poczynione prawdopodobnie kosztem szkół.

Jabłonna Dla Mieszkańców