Most połączy Jabłonnę z Łomiankami

Premier Morawiecki ogłosił program budowy 20 priorytetowych mostów dla samorządów województwa. Na tej liście znalazł się most, który połączy gm. Jabłonna i gm. Łomianki. – Program, finansujący przygotowanie dokumentacji dla nowych przepraw mostowych, będzie realizowany w latach 2018-2022 – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

–  Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę. Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Mosty dla regionów to program wieloletni, który wymaga finansowania. Jesienią zostanie uruchomiony Fundusz Dróg Samorządowych, którego środki będą pozwalały na zawarcie umów na realizację w cyklu wieloletnim nie tylko na budowę dróg samorządowych, ale i mostów – stwierdził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Za dofinansowanie przygotowania dokumentacji dla nowych przepraw mostowych będzie odpowiedzialne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i wojewodami. Budowa i modernizacja odcinków dróg samorządowych wraz z mostami, w tym budowa nowych mostów w ramach programu Mosty dla regionów, zostanie dofinansowana z przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych.

most

Beneficjentami Programu Mosty Plus będą jednostki samorządu terytorialnego zarządzające drogami w ciągu których mają powstać przeprawy mostowe kwalifikujące się do wsparcia z programu. Możliwe jest finansowanie zadań realizowanych przez kilka jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumienia. W programie wskazano 20 priorytetowych przepraw mostowych do dofinansowania, m.in. most na wysokości Jabłonny i Łomianek.

Na realizację prac przygotowawczych zaplanowano przeznaczenie 60 mln zł w latach 2018-2022. Środki te będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie dokumentacji z budżetu wyniesie 80% wartości zadania, natomiast wkład własny samorządów to 20%.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Ministerstwo Infrastruktury