Mieszkańcy podzielą fundusze sołeckie

Już dziś odbędzie się pierwsze zebranie sołeckie, podczas którego mieszkańcy zdecydują o podziale środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. Znamy terminy zebrań dla sołectw: Rajszew, Wólka Górska i Skierdy.

Co roku na przełomie sierpnia i września mieszkańcy gm. Jabłonna wybierają zadania, które mają być realizowane w ramach funduszy sołeckich w poszczególnych wsiach. Czasami sołectwa decydują się przeznaczyć środki na projekty oświetlenia, innym razem na pikniki. Pomysłów jest sporo.

Dzisiaj, tj. 27 sierpnia odbędzie się pierwsze zebranie wiejskie. O godz. 18.00 w filii GCKiS w Skierdach spotkają się mieszkańcy Rajszewa. W trakcie obrad zostanie podzielony fundusz sołecki na 2019 rok, dojdzie do zmiany przeznaczenia kwoty 1000 zł w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego, sołectwo zgłosi wnioski do budżetu gm. Jabłonna na 2019 rok oraz zostaną podsumowane inwestycje wykonane w latach 2014-2018.

W środę, 29 sierpnia o godz. 18.00 zebranie jest planowane w Wólce Górskiej. Odbędzie się ono w domu sołtysa przy ul. Wiślanej 8a. W trakcie zebrania zostanie podjęta uchwała dotycząca przyszłorocznego funduszu sołeckiego oraz zostaną zgłoszone wnioski do budżetu gm. Jabłonna.

Z kolei w czwartek, 6 września o godz. 18.00 odbędzie się zebranie dla mieszkańców Skierd (w filii GCKiS). W porządku obrad przewidziano: przedstawienie służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, podsumowanie inwestycji wykonanych w 2018 roku, zmianę uchwały w zakresie tegorocznego funduszu sołeckiego oraz zgłoszenie wniosków sołectwa do projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Niebawem poinformujemy o terminach zebrań wiejskich w pozostałych sołectwach.

Jabłonna Dla Mieszkańców