Brakuje miejsca na cmentarzu. Kiedy rozbudowa?

Mieszkańcy Chotomowa od dawna czekają na rozbudowę cmentarza. Na tamtejszej nekropolii zaczyna brakować miejsca na nowe pochówki. Potwierdza to ks. proboszcz Gawryś. Rozwiązaniem problemu ma być przystąpienie do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko dla terenu przeznaczonego pod powiększenie cmentarza.

– Ta sprawa ciągnie się już od lat, dlatego chciałbym zapytać o aktualny stan dotyczący cmentarza i zgody na to, aby cmentarz mógł być przedłużony. Czas mija, przychodzą do mnie parafianie i nie ma miejsca, gdzie mogliby być pochowani. Jest to pilny temat – mówił podczas sierpniowej sesji rady ks. Mirosław Gawryś, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie.

Ten temat ponownie powrócił pod obrady Rady Gminy. W styczniu 2017 roku Urząd Gminy przygotował na sesję projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który miał umożliwić rozbudowę cmentarza. Krzysztof Jasiński, jeden z mieszkańców mówił wtedy, że ten dokument naruszał wiele przepisów i nie powinien być głosowany. Radni zdecydowali się jednak przegłosować uchwałę, tłumacząc, że zgodność z prawem swoim podpisem potwierdził urzędowy prawnik, z kolei sam dokument przygotowali fachowcy. Koniec końców 1 marca 2017 roku wojewoda uchylił uchwałę przygotowaną przez Urząd Gminy. Na 27 stronach wyszczególniono uchybienia i wskazano postawy prawne oraz przykłady orzecznictwa sądów.

Od tego czasu minęło już półtora roku. Sławomir Markowski, radca prawny przyznał, że nie wie, czy gmina odwołała się od decyzji wojewody. Witold Modzelewski, przewodniczący rady dodał, że urząd ani nie odwołał się, ani nie przystąpił do opracowania nowego planu, a temat po prostu umarł śmiercią naturalną.

– Mieszkańcy przeciwni cmentarzowi przedłożyli wyroki sądu wojewódzkiego, iż cała procedura przystąpienia do zmiany planu była obarczona błędem – biskup diecezjalny powinien wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o przystąpienie do zmiany plany. Takiego pisma nie było. Drugą poważną przyczyną była sprawa wodociągu. Wojewoda miał też bardzo poważne wątpliwości, co do sposoby zagospodarowania terenów przyległych – dodał W. Modzelewski.

W trakcie dyskusji radny Arkadiusz Syguła złożył wniosek do wójta Jarosława Chodorskiego o przygotowanie projektu uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod powiększenie terenu cmentarza. Radni przegłosowali wniosek jednomyślnie. Niestety informacji na temat powiększenia cmentarza nie mogli udzielić wójt, wicewójt i sekretarz, ponieważ zbojkotowali obrady Rady Gminy. Ks. proboszcz podziękował radnym za zajęcie się sprawą cmentarza i zapewnił chęć pomocy, gdyby było potrzeba udzielenia dodatkowych informacji bądź przekazania dokumentów.

Jabłonna Dla Mieszkańców