Legionowo pomoże lokalnym przedsiębiorcom

Gmina Legionowo zamierza uruchomić Legionowski Pakiet Pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców poszkodowanych z powodu pandemii koronawirusa. Pakiet zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Miasta Legionowo. Czy przykład z sąsiadów wezmą także samorządowcy z terenu gm. Jabłonna?

– Chcemy wprowadzić program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji, utraciły klientów, spadły im dochody, a nawet musiały zawiesić wykonywanie działalności. Cały czas monitorujemy sytuację związaną z epidemią oraz jej skutkami dla biznesu. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, poszukujemy nowych sposobów wsparcia i planujemy kolejne kroki – mówi prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

LPP ma stanowić realną pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się legionowscy przedsiębiorcy. Pakiet ma być również walką o gminne miejsca pracy, gdyż lepsza kondycja finansowa powinna pozwolić firmom na powstrzymanie się od podejmowania kroków dotyczących ewentualnych zwolnień.

Legionowski Pakiet Pomocowy obejmuje:

– odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

– wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

– zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

– przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jak zapewnia Miasto Legionowo, dla wygody przedsiębiorców druki składane w ramach LPP są proste i przejrzyste, co przyspieszy proces udzielania ulg.

Co z gm. Jabłonna?

– Opracowujemy pakiet wsparcia dla naszych lokalnych przedsiębiorstw – poinformował wójt Jarosław Chodorski.

Warto jednak dodać, że deklaracja wójta została złożona 25 marca i od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe informacje w sprawie pakietu pomocowego.

[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Zwolnienie z podatku z powodu koronawirusa? Wójt sprawdzi jakie masz samochody, oszczędności i kredyty. KOMENTARZE INTERNAUTÓW