Wolne miejsca w komisjach wyborczych

Urząd Gminy przypomina o wolnych miejscach w obwodowych komisjach, które zostaną powołane na wybory prezydenckie zarządzone na 10 maja. Jak zgłosić się do pracy w komisji?

Zgodnie z informacją otrzymaną od komisarza wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do 16 kwietnia do godz. 14.00 na adres urząd@jablonna.pl (w formie scanu, oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną).

Pozostały wolne miejsca w następujących komisjach:
– nr 1, w liczbie 10
– nr 2, w liczbie 12
– nr 3, w liczbie 8
– nr 4, w liczbie 8
– nr 5, w liczbie 9
– nr 6, w liczbie 11
– nr 7, w liczbie 11
– nr 8, w liczbie 9
– nr 9, w liczbie 9

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników przekroczy wskazane powyżej liczby, członków komisji wyłoni losowanie. Odbędzie się ono 17 kwietnia o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna.

Zarobki w komisji wyborczej uzależnione są od pełnionej funkcji i wahają się od 350 do 500 złotych. Biorąc pod uwagę, że mogą się odbyć dwie tury wyborów, można zarobić od 700 do 1000 złotych na rękę.