Kto obsłuży linie lokalne „L”? L49 zamiast linii 741

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił nowe przetargi na obsługę linii dowozowych w gminach około warszawskich. Dla powiatu legionowskiego przygotowano jeden wspólny przetarg dla gmin: Jabłonna,  Wieliszew i Nieporęt. Do obsługi wszystkich tych linii organizator przewozów chciał wyłonić jednego operatora, ale w przewidzianym w przetargu terminie, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca wykluczeniu. Co teraz?

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił jeden przetarg w którym chciał wyłonić przewoźnika do obsługi linii L-8, L-9, L10, L11, L31, L33, L34, L41, L49 (nowa linia), L50 (nowa linia). Oferenci mieli czas do 13 listopada na składanie ofert. Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w przetargu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca wykluczeniu. Oznacza to, że oferty zostały w terminie złożone ale z przyczyn formalnych zostały odrzucone.

ZTM przetarg unieważnił. Nowy przetarg zostanie ponownie rozpisany. Czasu jest jednak coraz mniej, bo zmiany komunikacyjne, w tym uruchomienie nowej linii L49 obsługującej gm. Jabłonna, planowano od 1 stycznia.

Jeśli w drugim przetargu uda się wyłonić przewoźnika do obsługi linii to pozostanie mu tylko kilka dni w tym okres świąt Bożego Narodzenia na przygotowanie 20 autobusów przeznaczonych do obsługi linii z terenu gm. Jabłonna, Wieliszew i Nieporęt..

Nowością w organizacji przewozów na terenie gm. Jabłonna będzie zwiększenie częstotliwości kursowania linii L34. Obecnie autobus jeździ w szczycie przewozowym, co godzinę, a poza nim, co dwie godziny. Od nowego roku kursy w szczycie będą co realizowane, co 30 minut, a poza szczytem przewozowym, co godzinę. Z Chotomowa do Warszawy zamiast linii 741 pojedzie linia lokalna L49. Kursów będzie więcej niż obecnej linii 741.

Źródło: Wirtualne Legionowo